Symposium 'Beslissen voor een ander' - 5 mei 2012

PROGRAMMA

Voorwoord
Dr. I. Leunckens
Voorzitter van de Provinciale Raad van Antwerpen

1. Vertegenwoordiger - vertrouwenspersoon en "cascade"
Prof. T. Vansweevelt
Gewoon Hoogleraar Medisch Recht aan de Universiteit Antwerpen, advocaat
bij de balie te Brussel.

2. Het omstandig geneeskundig verslag in zake voorlopig bewind en gedwongen opname. Wat verwacht de vrederechter?'
Dhr. Kristiaan Rotthier, vrederechter te Beveren

3. Bewind van goederen - omstandig medische verklaring vanuit oogpunt van de arts
Prof. Dr. P. Cras, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en
plaatsvervangend lid van de Provinciale Raad van Antwerpen

4. Dwangopname en het omstandig medisch verslag vanuit het oogpunt van de arts
Prof. Dr. em. P. Cosyns, psychiater, lid van de Provinciale Raad
van Antwerpen en plaatsvervangend lid van de Nationale Raad

PAUZE

5. Art. 458 bis Sw: deontologische aspecten
Prof. Dr. M. Deneyer, professor vakgroep Huisartsgeneeskunde V.U.B.,
kinderarts en lid van de Nationale Raad

6. Art. 458 bis SW: juridische implicaties
Mevr. S. Becq,
Volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

7. Protocol van moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling, justitie en hulpverlening
Dr. M. Michiels en Mevr. K. Dekoninck,
resp. Medisch directeur, kinderarts/vertrouwensarts bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling te Antwerpen en leidend jeugdmagistraat en referentiemagistraat kindermishandeling bij het parket te Antwerpen


Ronde tafel gesprek