Symposium ‘Mobiliteit van patiënten en artsen’ – 28 maart 2015

PROGRAMMA

Voorwoord
Georges Albertyn (Voorzitter van de Provinciale Raad Antwerpen)

Preventieve borstkankerprogramma's bij Turkse en Joodsorthodoxe vrouwen
Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen)

Ziektebeleving bij allochtonen
Abdellatif Riffi (Huisarts te Mechelen)

Moslims en medisch begeleid sterven
Bert Broeckaert (KU Leuven)

Ebola preparedness in België
Erika Vlieghe (Universiteit Antwerpen)

Multipele kabinetten, poliklinieken
Michel Deneyer (Nationale Raad)

Buitenlandse artsen in België
Patrick Waterbley (FOD Volksgezondheid)

Erkenning van buitenlandse artsendiploma's
Pieter - Jan Van Hoof (NARIC) en Jan Eggermont (KU Leuven)

UEMS: platform voor Europese strategie en harmonisatie
Patrick Cras (Universiteit Antwerpen)