UGent Gandaius Permanente Vorming - Suïcide(preventie) criminologisch, juridisch, medisch, en menselijk bekeken

Zondag 10 september 2023 is de dag van de zelfmoordpreventie. Gandaius Academy vestigt daarop de aandacht. Deze avondlezing presenteert facetrijke inzichten. Naast een criminologische en juridische insteek, zijn er ook bijdragen vanuit de huisartsenpraktijk en de neurologie.

Programma

  • 17.30 - 18.00 uur: Ontvangst met broodjes
  • 18.00 - 18.30 uur: Grenzen tussen hulp bij zelfdoding en euthanasie (Sylvie Tack)
  • 18.30 - 19.00 uur: Suïcidaal gedrag bij gedetineerden (Louis Favril)
  • 19.00 - 19.30 uur: Zelfmoordpreventie en de huisartsenpraktijk (Peter Blondeel)
  • 19.30 - 20.00 uur: Suïcide en neurologische inzichten (Kurt Audenaert)
  • 20.00 - 20.30 uur: Vragenronde

Doelgroep: Juristen – Artsen – Psychologen – Eenieder die meer over zelfmoordpreventie te weten wil komen

Suïcide(preventie) criminologisch, juridisch, medisch, en menselijk bekeken | Gandaius Permanente Vorming (ugent.be)