Verdwijnen van de papieren versie van het Tijdschrift van de Nationale Raad

In zijn vergadering van 5 maart 2011 besliste de Nationale Raad niet langer een gedrukte versie van het Tijdschrift van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uit te geven.

Deze beslissing wordt gestaafd door de kostprijs van het drukken en vooral van het verzenden van ruim vijftigduizend exemplaren, temeer daar er sinds twee jaar een elektronische versie bestaat, beschikbaar op de website van de Orde van geneesheren (www.ordomedic.be), gepaard aan een procedure die toelaat de uitgebrachte adviezen gemakkelijk per onderwerp of per datum op te zoeken.

De Nationale Raad wil de verspreiding van de adviezen en de toegang ertoe verbeteren. Ze zijn de richtlijnen van de Orde. Daarom ook zijn ze beschikbaar op de website enkele dagen na de vergadering tijdens dewelke ze uitgebracht werden. Gelijktijdig worden ze doorgegeven aan de media. Sommige persorganen, zoals bijvoorbeeld de Artsenkrant en De Huisarts, maken er geregeld melding van.

Indien u uw persoonlijke toegangscode tot het sitedeel voorbehouden aan de artsen geactiveerd hebt en uw elektronisch adres doorgaf, zal de Nationale Raad u voortaan na elke vergadering een elektronische “Nieuwsbrief” sturen met de lijst van de behandelde onderwerpen.

Wij hopen dat deze aanpassing aan de nieuwe informatietechnieken ertoe zal bijdragen de communicatie tussen de artsen en de Orde in het algemeen, en de Nationale Raad in het bijzonder, te verbeteren.

Voor het bekomen van deze “Nieuwsbrief” is uw activering op het Intranet noodzakelijk. Het is derhalve aangewezen u op het Intranet te activeren.

De activeringsprocedure vindt u als bijlage.

Uw persoonlijke activeringscode is : «Code_dActivation»

Uw gebruikersnaam is : «N_Ordre»

Bijlage

ACTIVERINGSPROCEDURE

U vindt hieronder de stappen die u dient te ondernemen om u te activeren op het Intranet van de Nationale Raad.

Typ volgende link in uw webbrowser:

https://www.ordomedic.be/nl/intranet/activatie/

Voer de activateringscode in die vermeldt staat op de begeleidende brief en typ de afgebeelde karakterreeks over.

Druk daarna op :

Activeer account

Geef uw e-mail adres in.

Kies een wachtwoord van minimum 8 karakters.

Bevestig uw wachtwoord.

Druk daarna op :

Ga verder

Geef uw gebruikersnaam in, dit is uw ordenummer.(Zie begeleidende brief)

vb. 0-XXXXX-00-000

Geef het door u gekozen wachtwoord in.

Druk op :

Aanmelden

Controleer uw gegevens, vervolledig indien nodig en volg de instructies op het scherm.

Druk daarna op

Ga verder

Controleer de rest van uw gegevens.

Druk op :

Activatie beëindigen

U zult vervolgens een e-mail ontvangen via Ordomedic om uw e-mail adres te bevestigen.

Om u in de toekomst aan te melden op het Intranet, ga naar www.ordomedic.be en klik bovenaan rechts op het rode veld aanmelden.

Als gebruikersnaam gebruikt u steeds uw ordenummer en het door u gekozen wachtwoord.