Voorstel tot hervorming van de Orde der artsen

Op 1 oktober 2009 werd door beide ondervoorzitters van de Nationale Raad van de Orde der artsen, professor dr. W. Michielsen en dokter M. Nollevaux, met volgende brief een voorstel tot hervorming van de Orde der artsen overgemaakt aan mevrouw L. Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid :

“Als ondervoorzitters van de Nationale Raad van de Orde der artsen zijn wij zo vrij u een voorstel tot hervorming van de Orde der artsen over te maken.
De laatste jaren werden vanuit de politieke wereld verschillende voorstellen van hervorming van de Orde der artsen geformuleerd.
Ook bij vele artsen heerst de idee dat een aantal aanpassingen aan de Orde der artsen wenselijk zijn.
Einde 2007 werd een werkgroep opgericht bestaande uit een aantal leden van de Nationale Raad en uit een aantal voorzitters van de provinciale raden.
Dit resulteerde in een tekst “Voorstel tot hervorming van de Orde der artsen“ die op 9 mei 2009 werd besproken door de leden van de Nationale Raad en de voorzitters van de provinciale raden.
Op deze vergadering bleek een consensus te bestaan tussen de Nederlandstalige en de Franstalige afdeling, behalve betreffende artikel 6 van het voorstel, dat handelt over de faciliteitengemeenten.
In de tekst vindt u in artikel 6 een versie van de Nederlandstalige afdeling en een versie van de Franstalige afdeling.
Wij zijn van mening dat dit probleem dient opgelost te worden in het kader van de verdere politieke evolutie.
Wij blijven uiteraard ter uwer beschikking voor verder overleg.”

De integrale tekst van het hervormingsvoorstel is beschikbaar op de website van de Orde : www.ordomedic.be.

cc. de ministers van de federale regering, de minister-presidenten van de deelregeringen, de leden van de Senaat, de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de voorzitters van de politieke partijen.