2. Voorstelling raadsleden - Nieuwsbrief - 2021

Open hier de HTML-versie van de nieuwsbrief

INDEX
1. Doelstelling en missie

2. Voorstelling raadsleden
3. Arts in tijden van pandemie
4. Symposium 4 december
5. Plechtige Zitting 4 december

6. Onder collegae
7. Nuttige links
8. Overleden artsen

Voorstelling raadsleden

Dr. BREPOELS Lieselot, nucleair arts.

Opleiding: Arts in 2004, PhD 2008, Nucleair arts 2010, Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg 2011, adjunct Hoofdarts Regionaal ziekenhuis Tienen, echtgenote en mama van 3 kinderen.

Mijn voornaamste interesse gaat uit naar de rol van de arts voor de patiënt en in zijn bredere context ook in de maatschappij. Vanuit onze unieke positie dicht bij mensen, hebben wij de mogelijkheid om een baken te zijn voor de kwetsbare patiënt, die zich in een moeilijke situatie tot ons wendt. Dit brengt niet alleen een morele en deontologische verantwoordelijkheid mee ten aanzien van de individuele patiënt, maar ook een verantwoordelijkheid naar het organiseren van toegankelijkheid van zorg en gezondheidspromotie. Vaak is er een spanningsveld tussen het wetenschappelijk/medische, de individuele vrijheid en wat de maatschappij van ons vraagt. Ik zie hierin een bredere maatschappelijke rol en een verantwoordelijkheid voor ons als artsen.

Dr. DE SUTTER Lies, huisarts.

Ik ben Lies De Sutter, jonge huisarts in een groepspraktijk in Leuven.

Als nieuw plaatsvervangend lid van de raad ben ik enorm nieuwsgierig naar de werking van de Orde. Ik vertrouw erop dat ik als huisarts met 12 jaar ervaring mijn huisartsen-steentje kan bijdragen bij het bespreken van en beslissen over de vragen en klachten die tot bij ons komen. Daarnaast wens ik de werking en het nut van de organisatie duidelijker te krijgen voor alle collega’s, zodat er een groter gevoel van samenwerking kan ontstaan.

Dr. GILBERT Magda, huisarts.

In 1984 behaalde ik mijn diploma van huisarts aan de KULeuven.

Ik ben fulltime aktief huisarts geweest in Korbeek-Lo van 1984 tot 2014. Aanvankelijk 17 jaar in een duo-praktijk, de laatste 13 jaar solo.

Sinds 2011 ben ik lid van het bestuur van de KGKL (Koninklijke Geneeskundige Kring van Leuven), de laatste 7 jaar als secretaris.

Sinds 2016 ben ik plaatsvervangend raadslid voor de orde der artsen, provinciale raad Brussel en Vlaams-Brabant. Sinds 2021 ben ik effectief raadslid en werk mee aan de nieuwsbrief van de provinciale raad.

Dr. GRAULS Jan,raadgevend geneesheer.

Raadgevend geneesheer te Leuven, huisarts van opleiding, gehuwd met een huisarts en vader van drie kinderen.

Lid van de Orde sinds 2016 en overtuigd van het belang van de Orde in de steeds complexere samenwerkingsvormen tussen artsen in een snel evoluerende maatschappij.

Dr. HIELE Martin, Gastro-enteroloog.

Gastro-enteroloog UZ Leuven (interessegebieden: algemene gastro-enterologie, coeliakie, …)

Hoogleraar KU Leuven

Programmadirecteur (academisch verantwoordelijke) van de opleiding tot arts-specialist van KU Leuven.

Voorzitter Ethische Commissie - Zorg van UZLeuven/KU Leuven.

Lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.

Was vanaf 2012 tot 2018 effectief lid van de Provinciale Raad Vlaams-Brabant en Brussel en vanaf 2021 plaatsvervangend lid.

Tevens plaatsvervangend lid van de Nationale Raad (namens de KU Leuven).

Dr. HUYBRECHTS Martine, huisarts.

Afgestudeerd als Doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1983 aan de Vrije Universiteit Brussel, werkend tot op heden als huisarts in een solopraktijk. .

Ik ben voorzitter van de lokale huisartsenkring en actief bestuurslid van de huisartsenkring HArNo (HuisArtsenNoordrand), waar ik onder meer verantwoordelijk ben voor de communicatie tussen Harno en het UZ Brussel.

Ik ben raadslid bij de Orde sinds 2013, waar ik deel uitmaak van de ‘werkgroep huisartsgeneeskunde’, verantwoordelijk was voor het tijdschrift ‘Mededelingen’ en nu voor de ‘Nieuwsbrief’. Op dit ogenblik ben ik tevens plaatsvervangend lid van de Nationale orde.

Ingevolge de vervrouwelijking van het beroep ben ik er van overtuigd dat een “female touch” een meerwaarde kan betekenen voor de activiteiten van de Orde. Enkel een Orde met leden die inzicht hebben in de moderne evoluties van de geneeskunde, de moraal en de ethiek, met leden die openstaan voor verandering waar nodig en nuttig, kan zich ook in de toekomst blijven opwerpen als behoeder van de eer en waardigheid van het medisch beroep.

Ik ben gehuwd met dr. Karl von Kemp, cardioloog, en heb twee kinderen, Berlinde en Marnix, respectievelijk cardioloog en cardioloog in opleiding.

Dr. MARCHAND Johan, pediater.

Ik studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel van 1979-1986.

Actueel werk ik als kinderarts in het UZ Brussel , binnen de afdeling Algemene Pediatrie. Daarnaast werk ik ook samen met de dienst Kinderpsychiatrie in de werking rond langdurige lichamelijke klachten van ongekende oorsprong ( psychosomatiek).

Ik ben in de Orde de artsen actief sedert meer dan 10 jaar en streef er naar op een eerlijke en constructieve manier mee te denken over hoe we als arts goede klinische zorg bieden met het juiste engagement en een warme en menselijke attitude.

Dr. PEETERS Frank, huisarts.

Ik ben huisarts sinds 1993 en ben praktijkopleider van een HAIO sinds twee jaar.

In mijn praktijk staat een goed contact met de patiënt en EBM centraal.

Dr. ROSE Thomas,chirurg.

Ik studeerde arts aan de Vrije Universiteit Brussel. Na mijn studies vatte ik de opleiding tot specialist in de Heelkunde aan.

Mijn erkenning in deze specialiteit behaalde ik in 2004. Hierna bekwaamde ik mij in de bijkomende beroepstitel van arts in de Intensieve Geneeskunde.

Sinds 2006 ben ik werkzaam in het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek.

Sinds november 2020 tot heden ben ik aangesteld als diensthoofd van het boven vermelde brandwondencentrum.

Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Wij wonen in Lebbeke, Oost-Vlaanderen.

Dr. SERMON An, traumatoloog.

Ik studeerde geneeskunde aan KU Leuven en behaalde mijn erkenning als algemeen chirurg in 2004. Ik ben werkzaam als traumatoloog in UZ Leuven, ben daarnaast docent aan KU Leuven en heb een hobby in de ontwikkelingssamenwerking.
Ik zetel sedert 2018 in de Provinciale Raad van Vlaams-Brabant & Brussel van uit een ethische en deontologische interesse waarmee ik reeds uitgebreid geconfronteerd werd bij mijn werk met geriatrische fractuurpatiënten en in de ontwikkelingssamenwerking. In mei 2021 werd ik verkozen tot voorzitter.

Samen met een dynamische ploeg wil ik borg staan voor een positieve Raad waarbij elke arts ‘te rade’ kan gaan.

Dr. VAN BUGGENHOUT Rob, psychiater.

Graag help ik de Orde van Artsen oriënteren naar een open, dynamisch en transparant adviesorgaan waar medisch deontologische kwesties aan bod kunnen komen en ik mijn bijdrage kan leveren om psychologische en ethische vraagstukken te verduidelijken.

Dr. VAN CALENBERGFrank, neurochirurg.

Ik ben na mijn geneeskundestudies aan de KU Leuven (1976-1983) als neurochirurg opgeleid in Leuven en Marseille (pediatrische neurochirurgie). Ik ben als staflid verbonden aan het UZ Leuven sinds 1989. Mijn klinische en wetenschappelijke focus bij de pediatrische neurochirurgie, met speciale nadruk op de congenitale aandoeningen van de schedel (craniosynostose en Chiarimisvorming) en het ruggenmerg (spina bifida en tethered cord). Sinds 2012 heb ik ook intensief meegewerkt met het programma van fetale chirurgie voor meningomyelocele (prof. Jan Deprest). Daarnaast doceer ik neuroanatomie aan de KULAK.

Ik ben voorzitter geweest van de Belgische beroepsvereniging en de wetenschappelijke vereniging van neurochirurgie en heb ook verschillende bestuursfuncties gehad in de Europese (ESPN) en internationale (ISPN) verenigingen van pediatrische neurochirurgie.

Ik ben lid van de Ethische Commissie (zorg) van UZ Leuven sinds meer dan 10 jaar, voorzitter van de Ethische Commissie van de ESPN, en heb ook een grote ervaring opgebouwd in expertisen, als raadgevend arts en als domeindeskundige voor rechtbanken en voor het FMO.

Dr. VAN DEN BRANDE Dirk, huisarts.

Ik ben huisarts. Ik besef dat we als veldwerker op het kruispunt van verschillende lijnen van de zorg ageren. Laat ons de andere sferen van het maatschappelijk gebeuren (natuur, kunst en sociale activiteit) omarmen.

Dr. VANDER MEERSCH Erika, huisarts.

Geboren en getogen in Brussel.

Ik ben afgestudeerd in 1977 aan de VUB en was tot 2017 met plezier werkzaam als huisarts in Brussel.

Ik heb tevens gedurende 25 jaar deeltijds voor de FOD Volksgezondheid gewerkt.

Ik heb reeds een eerdere ervaring als plaatsvervangend lid bij de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.

Dr. VAN DE VYVER Frank, nucleair arts.


Dr. VAN NOTEN Charlotte, nefroloog.

Ik ben diensthoofd van de afdeling nierziekten en dialyse van de Chirec-ziekenhuizen waar ik sinds 8 jaar werkzaam ben.

Ik werk voornamelijk in het Delta- ziekenthuis te Oudergem, maar ook in het ziekenhuis Sint Anna/Sint-Remi te Anderlecht en in het ziekenhuis te Braine l’Alleud.

Voordien studeerde ik in Leuven en in Antwerpen.

Naast mijn werk ben ik ook mama van 3 kinderen.

Ik ben lid van de orde der geneesheren sinds 2018 waar ik voornamelijk de onderzoekscommissie bijsta als plaatsvervangend lid.

Dr. VAN PELT Michael, huisarts.

Huisarts in groepspraktijk te Leuven.
Was vele jaren actief als stagemeester-coördinator van HAIO’s.

Actief in de nascholing voor huisartsen.

Vertegenwoordiger van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen Vlaams-Brabant en Brussel bij de Nationale Raad van de Orde der Artsen.

Dr. VAN STEEN Andreas, radioloog.

Gepensioneerd Kliniekhoofd Dienst Radiologie( afd. Mammografie) UZGasthuisberg te Leuven.

Gewezen radioloog Kliniek Sint-André te Lubbeek.

Bijna 25 jaar geleden gestart bij de Orde der Artsen.

Lid van de administratieve commissie ( de vroegere contractencommissie).

Dr. WOLFS Felix, chirurg.

Na 15 jaar in de orde blijf ik nog steeds van mening dat onze taak er vooral in bestaat te helpen en te verzoenen.

Het klassieke straffen mag maar weerhouden worden voor diegenen die wetens en willens de deontologische normen overtreden.

Dr. YOSHIMI Sumio, huisarts.

Ik ben een huisarts die van in het beginne veel bezig was met ouderenzorg en aldus met palliatieve zorg en andere problematieken van het levenseinde.

Naast een opleiding gerontologie voor huisartsen ben ik dus ook palliatieve arts en LEIF-arts. Dit bracht met zich mee dat ik dat ik deelnam aan vele denktanks over alle ethische kwestie. Zo was ik een paar jaar in de ethische commissie van het UZ-Brussel. Met het grijzer worden bracht me dit naar de provinciaal geneeskundige commissie en ook de provinciale raad van de orde der artsen.

Als voormalig voorzitter van de Brusselse huisartsenkring en ook als voormalig voorzitter van Hippocrates ( de vereniging die de Nederlandstalige en Franstalige kringen overkoepelt) probeer ik vanuit de bril van een huisarts uit te leggen hoe we op de eerste lijn functioneren en begrip te hebben daarvoor.

In de raad voel ik me goed omdat we over de specialiteit grenzen heen ons met veel respect over de dagelijkse problemen van al die specialiteiten als korps proberen elkaar zo optimaal mogelijk te begrijpen en zo de deontologie ervan mee te helpen beschermen. In de raad heb ik ongeveer 7 jaren de contractencommissie gedaan. Dit was een dienst voor onze leden. Wij werden gratis advocaten genoemd voor onze leden. Het is boeiend om een appel langs alle kanten te proberen bekijken om een vollediger beeld te hebben van ons kleine universum van artsen.