Waarschuwing : Beroepengids The Physicians Register – Annuaire des Médecins


Waarschuwing

De aandacht van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren werd andermaal gevestigd op een door de "beroepengids The Physicians Register - Annuaire des Médecins" (Publisher United Lda., Lissabon, Portugal, www.temdi.com) aan artsen gerichte uitnodiging voor inschrijving op een databank met medische informatie.

Het Bureau van de Nationale Raad vestigt uw aandacht op het misleidende karakter van deze uitnodiging: ingaan op het aanbod (lees aandachtig het geheel van de aanschrijving) kan voor een periode van drie jaar (met automatische verlenging behoudens opzegging) aanmerkelijke financiële gevolgen (1057 € per jaar) hebben.