Waarschuwing : Databank – Association Santé et Soin

De aandacht van de Nationale Raad van de Orde van geneesheren werd andermaal gevestigd op een door de "Association Santé et Soin" (www.pourlasante.com) aan artsen gerichte uitnodiging voor inschrijving op een databank met medische informatie.

Het Bureau van de Nationale Raad vestigt uw aandacht op het misleidende karakter van deze uitnodiging: ingaan op het aanbod (lees aandachtig het geheel van de aanschrijving) kan voor een periode van drie jaar (met automatische verlenging behoudens opzegging) aanmerkelijke financiële gevolgen (890 € per jaar) hebben.