Zorgcentrum na Seksueel Geweld Limburg

Op 27 februari 2023 opende het Zorgcentrum na Seksueel Geweld Limburg op de campus van Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Na een half jaar werden reeds 181 slachtoffers van hands-on seksueel geweld, variërend van aantasting van de seksuele integriteit tot verkrachting, ontvangen door het team van forensisch verpleegkundigen, artsen, psychologen en zedeninspecteurs.

In een Zorgcentrum na Seksueel Geweld kan een slachtoffer van acuut seksueel geweld (d.w.z. binnen de 7 dagen na de feiten) terecht voor een totaalpakket aan gratis zorg:

  • Medische zorg in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld omvat het verzorgen van eventuele kleine verwondingen, evenals het uitvoeren van een medisch onderzoek met bloedafname en afname van onder andere SOA-wissers. Indien nodig kan medicatie toegediend worden (o.a. noodanticonceptie, medicatie bij risico op hiv-transmissie, vaccins, …). Wanneer het slachtoffer dit toestaat zal er ook een ontslagbrief worden opgesteld met alle informatie die u als huisarts nodig heeft voor de verdere medische opvolging.
  • Forensisch onderzoek omvat het vastleggen van eventuele letsels, verzamelen van DNA van de pleger op het lichaam en/of de kledij van het slachtoffer. Dit is enkel mogelijk binnen de 7 dagen na de feiten. Hierin zijn de eerste 72 uur na de feiten cruciaal, maar hoe eerder hoe beter. Het forensisch onderzoek wordt altijd uitgevoerd (als het slachtoffer dit toelaat), ongeacht of het slachtoffer overgaat tot klacht.
  • Indien het slachtoffer geen klacht wenst in te dienen, worden de stalen 6 maanden (voor meerderjarigen) of levenslang (voor minderjarigen) bewaard. Het meerderjarig slachtoffer kan dus tot 6 maanden na de feiten beslissen of er nog klacht wordt ingediend of niet.
  • Indien het slachtoffer dit wenst kan er beroep gedaan worden op een van onze psychologen, specifiek opgeleid om een luisterend oor te bieden en advies te geven over de normale reacties na seksueel geweld. Hiervoor worden 20 sessies voorzien. Daarnaast is er ook psychologische ondersteuning mogelijk voor de steunfiguren.

Indien het seksueel geweld dateert van meer dan 7 dagen geleden, maar nog binnen de maand, kunnen bloedname en/of SOA-wisser worden uitgevoerd en psychologische begeleiding opgestart worden.

De deuren staan ook open voor slachtoffers van seksueel geweld langer dan een maand geleden, maar enkel voor een intake- en een opvolggesprek bij een psycholoog, waarna het slachtoffer warm wordt doorverwezen naar externe zorg.

Het Zorgcentrum is anoniem en volledig gratis.

Voor acute casussen is het Zorgcentrum 7/7 en 24/24 bereikbaar.

Indien een slachtoffer zich meldt in uw praktijk, mag er steeds doorverwezen worden naar het Zorgcentrum. Neem steeds eerst contact via 089/80.81.00, er zal dan ook meer info worden gegeven om sporenbewust te handelen.

Bij vragen over het aanbod mag het Zorgcentrum steeds gecontacteerd worden op het nummer 089/80.81.00 of via zsglimburg@zol.be. Meer informatie vindt u op https://zsg.belgium.be/nl.