Nieuws

Nieuws

Nieuws
22/04/2024
ACNAW - Appel à candidatures
Nieuws
22/04/2024
FAGG - WAARSCHUWING ernstig geval van ZOLPIDEM shopping !
Nieuws
29/03/2024
Minister van Binnenlandse Zaken - Nieuwe procedure voor stemming bij volmacht - Europese, federale en gewestelijke verkiezingen 9 juni 2024
Nieuws
22/03/2024
Associations of European doctors (UEMS, AEMH, CEOM, UEMO) : Gaza Conflict Statement
Nieuws
22/03/2024
CEOM - Update on violence against and burnout among doctors, medical students and other health professionals
Nieuws
08/03/2024
UZ Gent - Uitnodiging startmoment netwerkoverleg obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) 27 maart 2024
Nieuws
09/02/2024
Fedris zoekt medewerkende artsen

Fedris, departement Medische Expertise, zoekt naar medewerkende artsen.

De medewerkende artsen van Fedris, instelling van sociale zekerheid, geven advies op het vlak van arbeidsongevallen of beroepsziekten.

Om hun advies te kunnen geven, baseren ze zich op een studie van het dossier of het klinische onderzoek van de slachtoffers.

Die adviezen kunnen onder meer gaan over:
- graad en periodes van arbeidsongeschiktheid
- de nood aan prothesen of orthopedische hulpmiddelen na een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid tot gevolg
- de tijdelijke of blijvende verergering van letsels
- de terugbetaling van specifieke medische zorg.

De medewerkende artsen van Fedris worden opgeleid en begeleid door een team van artsen.
Ze werken ook samen met artsen-dossierbeheerders, specialisten, administratief personeel (secretaris, paramedisch dossierbeheerder,…), juristen en ingenieurs.

Nieuws
09/02/2024
Vie Féminine asbl - Etude 2024: À notre santé! Balises pour une définition féministe et inclusive