Nieuws

Nieuws
29/05/2020
Onderwijs Vlaanderen - Draaiboek voor de heropstart van de lessen van de basis- en secundaire scholen
Als arts heeft u een bepalende rol in het onderwijs aan leerlingen die afwezig zijn omwille van medische redenen post-lockdown.

Het Departement Onderwijs en Vorming vulde het draaiboek voor de heropstart van de lessen (https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-heropstart-van-de-lessen-op-school) recent aan specifiek voor onderwijs aan kinderen die afwezig zijn om een medische reden.

Het gaat om richtlijnen en suggesties over de heropstart van onderwijs dat niet op (de thuis)school plaatsvindt, maar wel via:
• Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH);
• Synchroon internetonderwijs (SIO, Bednet);
• Type 5-scholen;
• Diensten Met OnderwijsBehoeften (DMOB, K-diensten);
• Permanent Onderwijs Aan Huis (POAH).

Vanaf p. 32 in het draaiboek vindt u gedetailleerd terug welke maatregelen de school of leerkracht moet treffen naar veiligheid en hygiëne toe, opdat er onderwijs kan plaatsvinden aan kinderen die afwezig zijn omwille van een medische reden.


Nieuws
17/04/2020
COVID-19: toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

In een gezamenlijke brief van 16 april 2020 aan de gezondheidszorgverstrekkers en hun representatieve organisaties onderstrepen de verantwoordelijken van de Risk Management Group, de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het FAGG dat de richtlijnen tot het uitstellen van niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg om de best mogelijke zorg voor de COVID-19-patiënten te kunnen waarborgen werden verlengd. Zij roepen op om deze richtlijnen correct te blijven toepassen.

Nieuws
24/03/2020
FOD Mobiliteit en Vervoer - Nauwgezet invullen van rijgeschiktheidsattest groep 1
Nieuws
12/12/2019
Bericht van de minister van Volksgezondheid : Wat verwachten de burgers en de zorgverleners van eGezondheid?
Nieuws
25/11/2019
Studienamiddag Orde der artsen 29.11.2019 : De medische deontologie vandaag - Presentatie
Nieuws
15/10/2019
Inleiding tot de medische deontologie 2019-2020
Nieuws
27/09/2019
Inleiding tot de medische deontologie 2017-2018