Nieuws

Nieuws
23/12/2021
Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) - Studie over de stand van zaken van geïntegreerde zorg in België
Nieuws
15/10/2021
Kom op tegen Kanker : Taalondersteuning in de gezondheidszorg is essentieel
Nieuws
17/09/2021
Prévenir le suicide par médicaments - Recommandations du Centre de référence de prévention du suicide
Nieuws
09/08/2021
KB van 19 juli 2021 - minimale voorwaarden in de opleidingsovereenkomsten met artsen-specialisten in opleiding
Nieuws
28/05/2021
Mentaal ondersteuningsproject voor zelfstandigen in nood - Brief van minister van Middenstand David Clarinval
Nieuws
19/03/2021
Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire - Appel à candidature médecin membre Huy-Marneffe
Nieuws
26/02/2021
Euthanasiecommissie verhuist op 1 maart 2021 - Nieuw registratiedocument volwassenen

De euthanasiecommissie verhuist op 1 maart 2021 naar Galileelaan 5/2 te 1210 Brussel.

Het registratiedocument voor euthanasie (VOLWASSEN) werd daarom aangepast ( zie bijlage).

Gelieve steeds www.euthanasiecommissie.bete consulteren zodat u over de meest recente versie van het registratiedocument beschikt (rubriek Formulieren).

De telefoonnummers en mailadressen blijven ongewijzigd.

Ongeacht of de euthanasie wordt uitgevoerd op basis van een actueel verzoek of op basis van een wilsverklaring, de arts die de euthanasie heeft toegepast moet het registratiedocument betreffende euthanasie invullen en doorsturen naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie binnen de vier werkdagen volgend op de euthanasie.

Er bestaan twee registratiedocumenten:

1. één voor de euthanasie van een VOLWASSEN of minderjarige en ontvoogde patiënt

o Registratiedocument van een euthanasie in PDF versie (af te drukken en in te vullen)

o Registratiedocument van een euthanasie in Word versie (in te vullen en af te drukken)

2. één voor de euthanasie van een MINDERJARIGE niet-ontvoogde patiënt

o Registratiedocument van een euthanasie van een minderjarige niet-ontvoogde patiënt in PDF versie (af te drukken en in te vullen)

o Registratiedocument van een euthanasie van een minderjarige niet-ontvoogde patiënt in Word versie (in te vullen en af te drukken)

Contact

NL: De Ville Evi

+32 2 524 92 64

euthanasiecom@health.fgov.be

FR: Céline Drappier

+32 2 524 92 63

euthanasiecom@health.fgov.be


Secrétariat | Secretariaat
Commission fédérale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie (CFCEE)
| Federale Contrôle en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE)

avenue Galilée 5/2 Galileelaan 5/2 | 1020 BRUXELLES/BRUSSEL | Belgique/België
euthanasiecom@health.fgov.be

02 524 92 63 (FR) – 02 524 92 64 (NL)

celine.drappier@health.fgov.beevi.deville@health.fgov.bewww.health.belgium.be | Contact Center +32 (0)2.524.97.97

Copyright : Andres Rodriguez - fotolia.fr Save-a-Tree Printing

Ne gaspillez pas nos ressources naturelles en imprimant inutilement ce courriel/ Spaar onze natuurlijke hulpbronnen door dit e-mailbericht niet nutteloos af te drukken.