Nieuws

Nieuws
15/01/2024
FOD Volksgezondheid - Gepast gebruik van psychofarmaca
Nieuws
21/12/2023
FOD Volksgezondheid - Vraag naar medische experten voor de oprichting van de Commissie van Nutrivigilantie
Nieuws
08/12/2023
ULB - Les dynamiques des Violences Interpersonnelles, module thématique 3 "Maltraitances des enfants et enfants exposés

Le Département de Médecine Générale ULB propose un certificat Université et Haute école sur les dynamiques des Violences Interpersonnelles – outils pour une approche intégrée. Ce certificat pluridisciplinaire est à destination des professionnel.les de la santé, du social, du juridique, de l'enseignement, de la communication et de l'entreprise.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 05/01/2024 pour le module thématique 3 : "Maltraitances des enfants et enfants exposés" qui débute à la mi-janvier 2024.

Nieuws
13/10/2023
Domus Medica : webinar 'Omgaan met agressief en intimiderend gedrag ' - 19 oktober 2023

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag
19 oktober 2023 - webinar Domus Medica

Een patiënt eist een ziektebriefje van de huisarts. Een patiënt dreigt met zelfdoding als hij zijn zin niet krijgt. Een patiënt wil onmiddellijk een consult bij ‘haar’ dokter. Een patiënt haalt alle trucs uit de kast om een voorschrift te krijgen voor verslavende medicatie.

Dit soort patiëntencontacten vreten energie, ze schoppen je agenda in de war en ze laten je achter met een vervelend gevoel. Hoe het anders en beter kan, leer je tijdens deze webinar.

Doelgroep

Deze gratis webinar richt zich tot huisartsen, praktijkondersteuners, -verpleegkundigen en onthaalmedewerkers, ook van huisartsenwachtposten.

Ze komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming in de loonkost van praktijkondersteuners en -verpleegkundigen (Impulseo).

Geënt op de praktijk

Aan de hand van herkenbare casussen uit de huisartsenpraktijk toont Sofie De Pauw hoe je agressief en intimiderend gedrag praktisch kan aanpakken: hoe je het kan voorkomen, welke factoren het uitlokken, hoe je het kan beïnvloeden en de-escaleren en hoe je kan omgaan met de gevolgen voor jouw team.

Nieuws
04/10/2023
International research study on euthanasia regulation

Research project about euthanasia in Belgium

The project aims to learn from your experiences of euthanasia in Belgium to inform a comparative study in Australia, where euthanasia is relatively new.

Nieuws
02/10/2023
Oproep voor bijdrage Cahiers GGG : themanummer Een geschiedenis van de alternatieve geneeskunde

OPROEP VOOR BIJDRAGE aan Cahiers Geschiedenis van de

Geneeskunde en Gezondheidszorg (Uitgeverij Garant)

Themanummer:

EEN GESCHIEDENIS VAN DE ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

Wij zijn zeer verheugd om u uit te nodigen een bijdrage te leveren aan het Cahiers GGG’s themanummer over een geschiedenis van de alternatieve geneeskunde.

Cahiers Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidzorg is een medisch-historische boekenreeks die sinds 2013 jaarlijks verschillende nummers uitgeeft over onderwerpen aangaande medische geschiedenis, lichaamsgeschiedenis, geschiedenis van de zorg en verpleegkunde, hospitaalgeschiedenis, enzomeer. De redactie is een samengestelde Belgisch-Nederlandse redactie met specialisten uit de medische, (kunst)historische, klassieke en taalkundige achtergrond, die instaan voor de interne reviewprocedure. Omwille van het brede lezerspubliek doelen wij op teksten die algemeen toegankelijk en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Het nummer over de geschiedenis van de alternatieve geneeskunde presenteert de titel als “een geschiedenis”. Cahiers GGG heeft de uitdrukkelijke taak om te vertrekken vanuit een strikt wetenschappelijk beginsel, en daarom zal het doelen de alternatieve geneeskunde, en haar premissen en praktijken, aan de tand te voelen. Hierbij willen we aandacht hebben voor zowel actuele tendenzen als de historische achtergrond binnen de medische en zorgkundige geschiedenis. Onderwerpen die aan bod komen in dit nummer zijn (maar niet uitsluitend):

- Homeopathie

- Quantum homeopathie, quantum heling

- Historische figuren (vb. Samuel Hahnemann, Sebastian Kneipp, Dr. A. Vogel, Dr. Cornelis

Moerman,...)

- Instituten aangaande alternatieve geneeskunde (vb. The European Committee for Homeopathy;

Homeopathy Research Institute)

- Integratieve geneeskunde (vb integratieve oncologie)

- Niet-westerse geneeskunde

- Holistische geneeskunde

- Farmacologie en farma-industrie van alternatieve geneesmiddelen

- Pseudowetenschappen

- Traditionele Chinese geneeskunde

- Ayurveda

- Voodoo, shamanisme en spirituele geneeskunde (vb. Christelijke geneeskunde)

- Energetische geneeskunde

- Kwakzalvers

- Regulatie en effecten mechanismes

- Wetenschappelijke studies naar alternatieve geneeskunde

- Voordelen, bedenkingen, risico’s en gevaren

Cahiers GGG wenst voor dit themanummer artikels (2000-10.000 woorden) of geïnformeerde opiniestukken (1000-3000 woorden) op te nemen. Wij verwelkomen afbeeldingen in de bijdrages, mits conform met de geldende auteurs- en portretrechten. Specifieke details in verband met de vormelijke richtlijnen en vereisten, worden gecommuniceerd na toezegging.

We streven dit themanummer te publiceren in het najaar van 2024. Naast academici nodigen we ook specialisten uit het beroepsveld, beleidsmakers, en uitmuntende studenten uit een bijdrage te leveren.

Indien interesse, ontvangen wij graag spoedig een bericht van u:

- Met een korte samenvatting of voorstel van uw bijdrage (max. 300 woorden)

- Een korte cv of biografie (max. 1 pagina)

- Gebruik makend van het adres: annemie.leemans@uantwerpen.be

- Met in de titel van de mail: “Cahiers GGG alternatieve geneeskunde”

Voor alle vragen kan u ons bereiken via annemie.leemans@uantwerpen.be.

Prof. Dr. Annemie Leemans

Namens de voltallige redactie en uitgeverij Garant

Nieuws
02/10/2023
FOD Volksgezondheid - Sensibiliseringscampagne voor een gepast gebruik van psychotrope middelen

zie ook Nieuwsbericht 15 januari 2024

Beste collega,
Beste expert,
Beste sympathisant,

Zoals u wellicht hebt kunnen volgen in de nieuwsberichten lanceerden de Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en de FOD Volksgezondheid deze week een campagne naar gezondheidsprofessionals, in het bijzonder huisartsen, apothekers en psychologen, om het zorgwekkend hoge gebruik van psychofarmaca in ons land in te dijken en samen te evolueren naar een gepaster gebruik van deze medicatie. Deze campagne kwam tot stand in samenwerking met de expertengroep BelPEP (Belgian Psychotropics Expert Platform) en met de ondersteuning van beroepsorganisaties waaronder Domus Medica, SSMG, APB, UPPCF en de VVKP.

De campagne ‘Psychofarmaca: welke risico’s lopen uw patiënten? Samen zorgen voor een gepast gebruik’ wil gezondheidsprofessionals ondersteunen en op hun rol wijzen door up-to-date kennis over psychofarmaca aan te bieden.

Er werd een portaalsite www.gebruikvanpsychofarmaca.be gelanceerd die betrouwbare en, waar mogelijk, evidence-based informatie geeft over het onderwerp. De portaalwebsite richt zich specifiek op artsen, apothekers en psychologen en verwijst door naar specifieke bronnen op maat zoals studies, e-learnings en praktische tools.

Draagt u onze campagne een warm hart toe, en wilt u ons helpen om de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden?

De eerste campagneboodschappen werden reeds gepubliceerd die u kunt versterken.

De Nederlandstalige boodschappen vindt u hier :

De Franstalige zijn:

U kunt eveneens de campagne steunen door onze boodschap te helpen verspreiden via uw communicatiekanalen. Daarom vindt u in bijlage een communicatiekit met het campagnebeeld, het persbericht en een infografic met enkele cijfers.

U kunt ons vervolgens ook helpen door ons te wijzen op bestaande relevante tools, studies, aanbevelingen, opleidingen, … die eveneens op de portaalwebsite opgenomen kunnen worden (indien nog niet opgenomen).

De campagne zal over een periode van 8 maanden lopen, met een ‘zoom in’ op enkele verschillende aspecten van de problematiek. Mits bezwaar van uw kant, zullen wij u hier steeds van op de hoogte houden.

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet om mij te contacteren.

Met dank.