Nieuws

Nieuws

Vorige pagina

8

pagina

Nieuws
30/04/2014
Nationale Raad : benoeming van de artsen op voordracht van de geneeskundige faculteiten

Met koninklijk besluit van 26 maart 2014 houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren, heeft de Koning op voordracht van de universiteiten volgende zes effectieve en zes plaatsvervangende leden benoemd :

professoren drs. Boxho, Deneyer, Melot, Peleman, Rombouts en Van de Voorde als effectieve leden en professoren drs. Buysschaert, Ebinger, Hiele, Meert, Michielsen en Van Cauwenberge als plaatsvervangende leden.

De Nationale Raad dankt de uittredende professoren voor hun jarenlange inzet en inbreng in de werkzaamheden van de Raad.

Nieuws
30/04/2014
Nationale Raad : verkiezing ondervoorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad

In zijn vergadering van 26 april 2014 heeft de Nederlandstalige afdeling van de Nationale Raad professor dr. M. Deneyer verkozen tot nieuwe Nederlandstalige ondervoorzitter van de Nationale Raad, ter vervanging van professor dr. W. Michielsen.

De Nationale Raad dankt professor dr. W. Michielsen voor zijn duurzame inbreng over de laatste acht jaar als ondervoorzitter en is verheugd dat hij de werkzaamheden van de Nationale Raad zal blijven volgen als plaatsvervangend lid van de Nationale Raad en als afgevaardigde van de Nationale Raad in de raad van beroep met het Nederlands als voertaal.

De Nationale Raad wenst professor dr. M. Deneyer een boeiend ondervoorzitterschap toe.

Nieuws
11/10/2013
Medische attesten in het onderwijs
Vorige pagina

8

pagina