Nieuws

Nieuws

Nieuws
09/02/2024
Fedris zoekt medewerkende artsen

Fedris, departement Medische Expertise, zoekt naar medewerkende artsen.

De medewerkende artsen van Fedris, instelling van sociale zekerheid, geven advies op het vlak van arbeidsongevallen of beroepsziekten.

Om hun advies te kunnen geven, baseren ze zich op een studie van het dossier of het klinische onderzoek van de slachtoffers.

Die adviezen kunnen onder meer gaan over:
- graad en periodes van arbeidsongeschiktheid
- de nood aan prothesen of orthopedische hulpmiddelen na een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid tot gevolg
- de tijdelijke of blijvende verergering van letsels
- de terugbetaling van specifieke medische zorg.

De medewerkende artsen van Fedris worden opgeleid en begeleid door een team van artsen.
Ze werken ook samen met artsen-dossierbeheerders, specialisten, administratief personeel (secretaris, paramedisch dossierbeheerder,…), juristen en ingenieurs.

Nieuws
09/02/2024
Vie Féminine asbl - Etude 2024: À notre santé! Balises pour une définition féministe et inclusive
Nieuws
15/01/2024
FOD Volksgezondheid - Gepast gebruik van psychofarmaca
Nieuws
21/12/2023
FOD Volksgezondheid - Vraag naar medische experten voor de oprichting van de Commissie van Nutrivigilantie
Nieuws
08/12/2023
ULB - Les dynamiques des Violences Interpersonnelles, module thématique 3 "Maltraitances des enfants et enfants exposés

Le Département de Médecine Générale ULB propose un certificat Université et Haute école sur les dynamiques des Violences Interpersonnelles – outils pour une approche intégrée. Ce certificat pluridisciplinaire est à destination des professionnel.les de la santé, du social, du juridique, de l'enseignement, de la communication et de l'entreprise.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 05/01/2024 pour le module thématique 3 : "Maltraitances des enfants et enfants exposés" qui débute à la mi-janvier 2024.

Nieuws
13/10/2023
Domus Medica : webinar 'Omgaan met agressief en intimiderend gedrag ' - 19 oktober 2023

Omgaan met agressief en intimiderend gedrag
19 oktober 2023 - webinar Domus Medica

Een patiënt eist een ziektebriefje van de huisarts. Een patiënt dreigt met zelfdoding als hij zijn zin niet krijgt. Een patiënt wil onmiddellijk een consult bij ‘haar’ dokter. Een patiënt haalt alle trucs uit de kast om een voorschrift te krijgen voor verslavende medicatie.

Dit soort patiëntencontacten vreten energie, ze schoppen je agenda in de war en ze laten je achter met een vervelend gevoel. Hoe het anders en beter kan, leer je tijdens deze webinar.

Doelgroep

Deze gratis webinar richt zich tot huisartsen, praktijkondersteuners, -verpleegkundigen en onthaalmedewerkers, ook van huisartsenwachtposten.

Ze komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming in de loonkost van praktijkondersteuners en -verpleegkundigen (Impulseo).

Geënt op de praktijk

Aan de hand van herkenbare casussen uit de huisartsenpraktijk toont Sofie De Pauw hoe je agressief en intimiderend gedrag praktisch kan aanpakken: hoe je het kan voorkomen, welke factoren het uitlokken, hoe je het kan beïnvloeden en de-escaleren en hoe je kan omgaan met de gevolgen voor jouw team.

Nieuws
04/10/2023
International research study on euthanasia regulation

Research project about euthanasia in Belgium

The project aims to learn from your experiences of euthanasia in Belgium to inform a comparative study in Australia, where euthanasia is relatively new.