Antwerpen

Contact

ADRES

Van Eycklei 37 bus 2
2018 Antwerpen
Tél : 03/230.54.29
Fax : 03/230.28.01
info.antwerpen@ordomedic.be

Antwerpen
Provinciale raad Limburg

Een aan de Orde der artsen gerichte klacht die aanleiding kan geven tot disciplinair onderzoek tegen één of meerdere artsen dient de identiteit van de klager te bevatten. De klager dient zijn naam, wettelijk adres en e-mailadres te vermelden alsook de correcte gegevens van de betrokken arts (naam, adres en facultatief het RIZIV-nummer of de instelling waar hij werkzaam is). De klacht wordt voor behandeling toegezonden aan de provinciale raad van inschrijving van de betrokken arts. Deze provinciale raad zal de identiteit van de klager nagaan. Een provinciale raad van de Orde der artsen kan alleen advies verstrekken aan op zijn lijst ingeschreven artsen. Waar dit de bevoegdheid van de nationale raad om advies te verlenen aan een arts niet uitsluit, is alleen de nationale raad bevoegd advies te verlenen aan derden.


mei 2018 - mei 2021

Laatste aanpassing: 10 maart 2020

Antwerpen
FunctieNaam
Voorzitsterdr. Christel De Pooter
Ondervoorzitterdr. Jean Colin
Secretarisdr. Guy Peeters
Gewoon magistraat-bijzitterde heer Nico Biesmans,
voorzitter emeritus in de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout
Plaatsvervangend magistraat-bijzitterN.
Ledendrs. Cornelius Boeren
Jean Colin
Marleen Daems
Christel De Pooter
Karl Geens
Jacques Gielen
Bernard Hepp
Leo Jonckheer
Joris Leenders
Ivan Leunckens
Guy Peeters
Peter Raus
Maria-Elisabeth Van Alsenoy
Paul Van Goolen
Plaatsvervangende leden

drs. Johan Bockaert
Stijn Boulanger
Carine Cloodts
Anne-Marie D'Hooge
Peter Dreessen
Jean Iarchy
Jan Luytens
Marie Helene Moeremans
Lieve Peremans
Ludo Simoens
Luc Travers
Herwig Van Dijck
Jacques Van Dooren

Afgevaardigden nationale raad
GewoonPlaatsvervanger
Dr. Ivan Leunckensdr. Georges Albertyn

Afgevaardigden raad van beroep
GewoonPlaatsvervanger
dr. Marc Nijssensdr. Filip Mertens