Nieuws

DatumTitel
22/02/2024 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 1 - 2024
21/10/2022 Eedaflegging zaterdag 8 oktober 2022
21/09/2021 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 3 - 2021
11/06/2021 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 1 - 2021
17/11/2020 Nieuwsbrief 3 - 13 november 2020
17/11/2020 Nieuwsbrief 2 - 30 oktober 2020
17/11/2020 Nieuwsbrief 1 - 30 oktober 2020
28/09/2020 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 3 - 2020
28/09/2020 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 1 - 2020
28/09/2020 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 4 - 2019
28/09/2020 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 3 - 2019
20/02/2020 Standing orders : afspraken en protocollen in de gezondheidszorg - uitgesteld naar 28 november 2020
30/07/2019 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 2 - 2019
04/04/2019 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 1 - 2019
04/04/2019 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 4 - 2018
04/04/2019 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 3 - 2018
19/03/2019 Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een puzzel … Een bedreiging voor verzekerden, artsen en maatschappij? - 30 maart 2019
11/01/2019 Problematiek van buitenlandse diploma's : problematiek van de taal en kwaliteitscontrole
27/08/2018 Contracten en de nieuwe code van medische deontologie (mei 2018) - Houding van de PR Antwerpen
03/07/2018 Mededelingen - Trimestrieel tijdschrift 2-2018
01/03/2018 Symposium 'Professionalisme en expertise' - 24 maart 2018
28/04/2017 Inschrijvingsprocedure voor de pas afgestudeerde artsen (april 2017)
29/03/2017 Symposium 'Eerste hulp bij deontologische en juridische ongevallen' - 13 mei 2017
18/03/2016 Communicatie via EMD – EPD in het eGezondheidsbeleid 2019
28/03/2015 Symposium ‘Mobiliteit van patiënten en artsen’ – 28 maart 2015
10/05/2014 Symposium 'Disfunctioneren van artsen'- 10 mei 2014
04/05/2013 Symposium 'Beroepsaansprakelijkheid - Kwaliteit van zorg voor huisarts en specialist' - 4 mei 2013
21/05/2012 Symposium 'Beslissen voor een ander' - 5 mei 2012
21/09/2011 Deontologische formulingen m.b.t. het oprichten van een BVBA
18/04/2011 EMD en elektronisch voorschrijven: deontologische en wettelijke bepalingen
10/03/2011 Symposium 'Gedeeld beroepsgeheim' - 14 mei 2011
07/10/2010 Attest bestemd voor de wachtzaal
27/03/2010 Symposium 'Kwaliteit door multidisciplinaire zorg' - 27 maart 2010
18/04/2009 Symposium patiëntenrechten en ombudsfunctie - 18 april 2009