Project "Samen sterk in de Zorg”

Als arts werken in permanente crisisperiode: hoe houd ook ik het vol?

Visie:

De kernvisie en het appel van de initiatiefnemers (zie verder) luiden:

1) transparantie en samenwerking op de werkvloer;

2) aanpassing en verjonging in het beleid tijdens de werkzaamheden als arts met meer ondersteuning en efficiëntie in zijn/haar beroep ten dienste van de patiënt.

Dit zijn nu onze betrachtingen: we bieden een aantal handvaten aan om snel en efficiënt uw huidige praktijkvoering (solo, groeps- of intramuraal werk) te ondersteunen.

Meer concreet gaat het om:

1) voldoende intercollegiale ondersteuning van nabije collega’s, de kring, … waarbij de oproep luidt: maak voldoende tijd en ruimte om aan zelfzorg te doen;

2) meldingen van incidenten ‘veilig’ opnemen en andere disciplines contacteren om samen te werken aan de registratie en opvolging ervan,

3) een gedeelde strijd voor veel minder, en vooral ook minder uitputtende administratieve rompslomp en/of positief uitgedrukt een strijd VOOR transparante en eenvoudige praktijkrichtlijnen waarbij telkens eerst de zorgverleners, en daarna pas de media geïnformeerd worden …

4) het optimaal gebruik van een centraal nummer resp. een centrale webstek waar zorgverstrekkers terecht kunnen voor de ondersteuning en uitwisseling van kennis en ervaring en/of doorverwijzing van patiënten en/of mensen met (eenvoudige) standaardvragen zodat niet langer alle telefoons bij de arts terecht komen.

"Een enkel woord

een klein gebaar

houd je op de been

je voelt je een moment

niet meer zo alleen"

Samen in de zorg:

Elk Zorgberoep heeft zijn kerntaak

Elk Zorgberoep kan leren van de andere

Alle zorgberoepen kunnen samen meer verwezenlijken voor de zorgvragers

Deze website wenst samenwerking en ondersteuning te faciliteren

CONTACT:

Website: https://samensterkindezorg.weebly.com/

E-mailadres: samensterkindezorg@gmail.com

​​Telefoon: 0472/56 53 78

Telefonisch bereikbaar op ma-di-do-vrij tussen 11.00 en 13.00 uur

"Er is niets dat moeilijker is

dan de dingen te wensen en

te aanvaarden zoals ze zijn

Wij vragen allemaal "waarom"?

Het antwoord verstilt

daar er geen antwoord is"

Een initiatief van:

Orde der Artsen te Antwerpen

Met de steun van:

- Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO)

- HAIO Overleg Platform (HOP)

- Ziekenhuisartsen, dr. Jo Leenders, dr. Herwig Van Dijck, dr. Peter Raus

- CLB-arts, dr. Marie-Elisabeth Van Alsenoy

- Arbeidsarts, dr. Kristien Van Hoof

- Verzekeringsarts, dr. Bernard Hepp

- Jong Domus Medica

- Gouverneur Mevr. Cathy Berx

-…