Voorstel navorming LOK’s

De provinciale raad heeft een voorstel voor een interactieve presentatie op een Lok of een seminarie, met volgende topics:

-Hoe online en on-the-spot oplossingen vinden op deontologische vraagstukken op de werkvloer

-hot topics en vragen vanuit jongere artsen: bevraging via een LOK van jongeren

Een voorbeeld van een paar onderwerpen zijn:

- Kinderen en niet samenwonende ouders:

-welke medische informatie kan je delen over het kind bij gescheiden ouders?

-Speelt leeftijd van het kind hier een rol?

-Wat met medische vaststellingen in het kader van een vechtscheiding (vaststelling ongewassen of vaak ziek kind, enz…)

-verslaving en “verplichte” behandeling?

-ernstige cognitieve stoornissen: gevaarlijk gedrag (o.a. rijgedrag)= wat nu?

-hoe ga ik om met mijn disfunctionerende collega?

-welk samenwerkingscontract sluit ik af met mijn collega’s ?

-…

Om een presentatie op interactieve wijze aan te vragen, gelieve te mailen naar:

Info.antwerpen@ordomedic.be