Deontologische Casuistiek: Reclame op een voetbalveld

Reclame op een voetbalveld

Casus

Dokter X sponsort een lokale voetbalclub en mag, in ruil hiervoor, een reclamebord plaatsen boven de tribune van het voetbalveld. Het bord is zes meter breed. Daarop staat de naam, het logo en de contactgegevens van zijn praktijk. Op die manier promoot dokter X zijn nieuwe praktijk.

Klacht

Dokter Y legt hierover klacht neer bij de Orde der artsen.

Deontologische code (art. 37CMD)

  • De arts mag zijn medische activiteit kenbaar maken aan het publiek
  • De informatie moet waarheidsgetrouw, objectief, relevant, discreet en duidelijk zijn. De informatie mag ook niet misleidend zijn.

Verdediging van de aangeklaagde arts

Op het bord staat enkel objectieve informatie. Het bord heeft een rustig lettertype en onopvallende kleuren. Het staat tussen andere informatieborden.

Oordeel van de provinciale raad

Een reclamebord van zes vierkante meter, boven een voetbalveld, is niet discreet.

Sanctie

Dokter X krijgt een berisping.

Tip

Vraag advies aan de raad bij twijfel over de aanvaardbaarheid van een bepaalde vorm van reclame.