Voorwoord

Op 13 mei organiseerden we ons symposium “Werkbaar werken in 2023” met verschillende workshops.

In deze bijdrage krijgen jullie een synthese van elke workshop, uiteraard zijn nog vele vragen onbeantwoord en kent elke topic zijn nodige evolutie in de tijd… allemaal boeiend!

De tijd staat niet stil op gebied van wetenschappelijke kennis: de geneeskunde van vandaag evolueert enorm snel, digitalisatie en robotisering (versterkt met A.I.) hebben ook als gevolg dat er een grotere kloof ontstaat tussen de basiszorg op het veld en de super gespecialiseerde intramurale zorg… transmurale “zorg” geeft ons andere kop”zorg”en!

De communicatie tussen de lijnen zelf lijkt, ondanks de talrijke digitale communicatiemogelijkheden, steeds moeilijker te verlopen. Iemand aan de telefoon krijgen vraagt veel geduld. We worden overspoeld door elektronische verslagen. Zorgbedrijven ontwikkelen allemaal eigen apps[1]. Er is geen uitwisseling tussen alle verschillende communicatiekanalen.

Omdat deze knelpunten in de communicatie heel wat frustraties met zich meebrengen bij de artsen, heeft de Nationale Raad actie ondernomen: de Transferbox voor artsen en derden. Deze vind je terug nadat je je op de website van de Orde hebt ingelogd[2], een handleiding kan aldaar ook gedownload worden[3]. Via deze weg kun je communiceren met collega’s en derden en kunnen medische gegevens (tot 250Mb !) veilig uitgewisseld worden. Probeer het zeker uit: niet alles wordt hiermee opgelost, maar dit is al een hele stap in de goede richting!


Waarom zijn bv. verschillende transmurale- en thuiszorgfirma’s zo concurrentieel: heeft de patiënt er voordeel aan? Heeft de behandelende art(en) er nog een zicht op? Hoeveel kost dit de gemeenschap? Waarom moet alles zo verschillend aangeboden, als het doel hetzelfde is?

Voorbeeld van evolutie naar meer ingrijpende thuiszorg:

In onze regio moet voor elke intraveneuze TPN-therapie de thuiszorg 2x/dag geregeld worden, terwijl in de U.S.A. de thuisverpleegkundige slechts 1x/week zich moet verplaatsen: educatie van de patiënt is daar een “routine” die vast en zeker met grote tevredenheid opgenomen wordt en de mantelzorg optimaal ondersteuning geeft.

Het kan hier dus ook, mits goede communicatie tussen alle actoren, dat oplossingen geboden worden om het tekort aan zorgverleners op te vangen

Hoelang moeten we wachten opdat de gezondheidszorg zich aanpast aan deze evolutie, hoelang moeten we nog wachten opdat het gezondheidsbeleid toelaat dat de zorgverstrekkers meer bevoegdheden krijgen van bekwaamheden die ze in hun opleiding verworven hebben: kortom wanneer worden er acties genomen om tot de juiste aanpak te beslissen om de tekorten aan gezondheidszorgpersoneel op te lossen?

Opdat de verschillende zorgverstrekkers meer bevoegdheden krijgen in de bekwaamheden die ze in hun opleiding verworven hebben, moeten wetgevingen nog aangepast worden.

Wat op zich niet eenvoudig is ten gevolge van de opsplitsing van bevoegdheden tussen de verschillende overheden, ten gevolge van de verschillende Staatshervormingen.

Ondertussen probeert men het werk op het veld te optimaliseren binnen de huidige regelgevingen.Over de langdurige en/of repetitieve arbeidsongeschiktheden heeft de moderator van deze workshop, Dr Van Hoof Kristien (lid van onze provinciale raad), een extra bijdrage geleverd om ons nog beter wegwijs te maken in deze materie. Wat is een re-integratietraject? hoe werkt een coördinator “terug naar het werk” bij de adviserende arts van een mutualiteit? Wat met een attest “medische overmacht”? Wat met aangepaste werkhervatting? Meer vragen en adviezen kunnen gesteld worden via ons secretariaat.

De provinciale raad wordt meer en meer geconfronteerd met vragen van collega’s (vaak zeer jonge artsen) omtrent het werken in cosmetische ondernemingen. Hun contracten zijn meestal niet aangepast aan de Belgische wetgeving en deontologie. Wat nu? In dit nummer krijgt u meer informatie hieromtrent.

Casuïstiek in disciplinaire beslissingen wordt hier nu anders voorgesteld: niet als een statisch gestructureerde tekst, maar er wordt hier chronologisch een verhaal weergegeven die zich in de realiteit voordeed: een meer gebruiksvriendelijke en praktijkgerichte boodschap probeert men hieruit te vertalen. Zo werken incident meldingen dan ook.

De onderwerpen die nu aan bod komen zijn: reclame en één van de voorbeelden omtrent welwillendheidsattesten.

Veel leesgenot en zorg goed voor elkander en jezelf!

Jean colin

[1]https://mhealthbelgium.be/

[2]https://ordomedic.be/nl/login

[3]https://ordomedic.be/uploads/public-files/Transferbox-Handleiding-NL.pdf