Wat met een contract met esthetisch-cosmetische firma?

Steeds vaker krijgt de provinciale raad vragen over contracten die artsen voorgelegd krijgen van cosmetische en esthetische bedrijven. Dit zijn vaak buitenlandse bedrijven. Deze contracten zijn dan kopieën van buitenlandse overeenkomsten die vaak niet voldoen aan de Belgische wetgeving en medische deontologie.

Deze bedrijven bieden artsen opleidingen aan, die geen officiële erkenning of kwaliteitsgarantie hebben.

Naast onverenigbaarheden met de Belgische regelgeving en medische deontologie, bevatten deze contracten ook clausules met ingrijpende gevolgen. Zo worden artsen verplicht om voor een lange periode bij deze bedrijven te blijven werken en zijn de financiële afspraken vaak in het nadeel van artsen.

Het is niet evident om deze contracten nietig te laten verklaren[1].

Deze vraag tot nietig verklaring kan leiden tot langdurige gerechtelijke procedures, wat men uiteraard wil vermijden.

De provinciale raad kan artsen bijstaan door advies te geven over deontologische vragen en twijfels omtrent dergelijke contracten. In samenwerking met officiële artsenverenigingen (o.a. de juridische dienst van Domus Medica) zijn afspraken gemaakt om de artsen verder transparant te informeren.

Aandachtspunten bij esthetische en cosmetische geneeskunde en bij het aangaan van contracten met firma’s zijn terug te vinden in de adviezen van de Nationale Raad. De referenties kan je hieronder vinden.


[1] Een overeenkomst kan slechts geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden onder welbepaalde omstandigheden. Alleen die bepalingen of contracten die een ongeoorloofd voorwerp uitmaken, kunnen nietig verklaard worden. Het zijn contracten of bepalingen uit het contract die een ongeoorloofde toestand doen ontstaan of in stand doen houden.

Een contract tussen twee partijen ivm een dienstverlening waarvan later blijkt dat een van de partijen niet beschikt over de nodige beroepsbekwaamheden, is nietig. Om een huis te bouwen heb je een architect nodig en niet iemand die zich uitgeeft voor een architect.

https://ordomedic.be/nl/adviezen/specialismen/geneeskunde-esthetische/samenwerking-van-artsen-met-beauty-clinics-schoonheids-wellness-en-verzorgingscentra

https://ordomedic.be/nl/faq/contracten-en-statuten1