Deontologische Samenwerking in de Gezondheidszorg

Het medisch beroepsgeheim vormt een van de essentiële pijlers van de gezondheidszorg. Dit principe is echter niet beperkt tot de medische sector; het geldt ook voor andere beroepen, zoals bv. de advocatuur. Daarom is er een wettelijke regelgeving om dit te waarborgen. Het lijkt soms verwarrend, omdat de wet hier en daar uitzonderingen toestaat in verband met dit robuuste principe.

Deze uitzonderingen op het algemene medische beroepsgeheim zijn vooral van belang voor wetshandhavers, met name de politie en het openbaar ministerie. De nationale raad heeft daarom het initiatief genomen om de samenwerking tussen ziekenhuizen, politie en het openbaar ministerie te reguleren. Dit document is beschikbaar op de website van de Orde der artsen, via de volgende link: https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/deontologie/beroepsgeheim/.

https://ordomedic.be/nl/adviezen/deontologie/beroepsgeheim/samenwerking-tussen-de-politie-het-openbaar-ministerie-en-de-ziekenhuizen-deontologische-beginselen

De complexiteit van deze samenwerking blijkt uit het aantal pagina's van het document, namelijk elf pagina's, waarvan drie pagina's gewijd zijn aan de geraadpleegde documenten en bronnen. Het document begint met het verduidelijken van de rollen van de betrokken partijen, zoals de patiënt als dader of slachtoffer, de behandelende arts en het zorgteam, de arts-gerechtsdeskundige, de arts belast met gerechtelijke bloedafname, enzovoort. Het is cruciaal om deze specifieke rollen te onderscheiden, aangezien bijvoorbeeld de taken van een arts-gerechtsdeskundige onverenigbaar zijn met die van de behandelende arts.

Het document bevat een inhoudsopgave die de verschillende situaties waarop het document ingaat, overzichtelijk weergeeft. Dit maakt het mogelijk om snel naar de relevante sectie te navigeren op basis van de actuele behoeften.

Hoewel het document vlot leesbaar is en toegankelijk is geschreven, is het aan te raden om het zorgvuldig te bestuderen, aantekeningen te maken en eventueel aanvullende informatie uit de bibliografie op te zoeken.

Dit document is bedoeld om ziekenhuizen te ondersteunen in hun relaties met de politie en de magistratuur. Het kan echter evenzeer van nut zijn voor andere zorginstellingen en individuele zorgverleners. Het is raadzaam om dit document aan te passen aan de specifieke procedures en structuur van elke instelling, en het te delen met zorgteams via het eigen intranet.

Vaak horen we dat, hoewel het concept van het beroepsgeheim eenvoudig lijkt, de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk uitdagend kan zijn. Daarom zien we steeds vaker dat zorgverleners snel toegang kunnen krijgen tot een referentiepersoon met een oproepsysteem, die hen op het juiste moment specifieke informatie kan verstrekken. Het overwegen waard is de ontwikkeling van een dergelijk "in-huis" referentiepersoon voor deontologische kwesties met betrekking tot het beroepsgeheim. Zo nodig is ook de (provinciale raad van de) Orde beschikbaar voor advies.

Ondertussen heeft onze Gouverneur, Mv. Berx Cathy, het initiatief genomen om actief het advies van de Nationale Raad te implementeren in een samenwerkingsprotocol voor gans de provincie. Hierbij worden het artsenkorps (spoeddiensten, wachtposten), politiezone’ s, parketten en de provinciale raad uitgenodigd, met als doelstelling een praktische handleiding op te stellen opdat elke beroepsgroep over dezelfde informatie beschikt op het werkveld.

Dit digitaal online-on-the-spot werkinstrument zal alle informatie omvatten met een snelle eenvoudige indexering (zoeklink) , alsook coördinaten aangeven van contactpersonen per district.

Uiteraard wordt zeker feedback van jullie allen verwacht omtrent het gebruik van dit initiatief.

Wordt dus vervolgd…