VERKIEZINGEN Orde der artsen 2024

Wil je voor en periode van zes jaar kandidaat zijn om als lid of plaatsvervangend lid voor je arrondissement te fungeren in de Provinciale raad van de Orde van Antwerpen? Dan heb je hieronder een leidraad.

Om de drie jaar worden er verkiezingen gehouden om de provinciale raden voor de helft te vernieuwen.

Voorafgaand aan de verkiezingen is er de kandidaatstelling.
Wie zich kandidaat wil stellen moet dat doen voor 6 januari 2024 door het formulier ter zake in te vullen en terug te sturen (adres: of mail te sturen naar https://kandidaat.ordomedic.be

akte-van-kandidaatstelling-nl.pdf (ordomedic.be)" class="redactor-autoparser-object">https://ordomedic.be/uploads/g... )

Een kandidaat doet dat vanuit zijn/haar arrondissement. De arrondissementen voor de provincie Antwerpen zijn: Antwerpen, Mechelen en Turnhout.

Je kandideert als plaatsvervangend lid of als gewoon lid (of voor beide).

Je kandidatuur moet vergezeld zijn van10 handtekeningen van collega’s uit je arrondissement. Je moet dus voorgedragen worden door minstens tien collega’s.

Verder een kort CV en tenslotte een foto.

Het kort CV en foto staan ter beschikking van de kiezers zodat ze beter kunnen oordelen op wie ze gaan stemmen.

Wie mag kandidaat zijn? Je moet Belg zijn, al 10 jaar actief zijn en geen veroordeling (tenzij een waarschuwing) bij de Orde hebben opgelopen.

Ook moet je minstens al een jaar ingeschreven zijn op de lijst van de desbetreffende Provincie.

brochure-nl.pdf (ordomedic.be)" class="redactor-autoparser-object">https://ordomedic.be/uploads/g...

Wat is in ’t kort en schematisch de opdracht van de raad ?

De tekst van de Nationale Raad ter gelegenheid van de vorige verkiezingen heeft dit mooi samengevat. Hierbij een uittreksel.

Op provinciaal vlak bestaat een groot deel van het werk van de raadsleden uit de beoordeling van adviesvragen, klachten en suggesties, die het hele gezondheidslandschap betreffen. De studie om tot pasklare en voor de praktijk werkbare oplossingen te komen is bijzonder leerrijk en verhelderend. Door collegiaal te zoeken naar antwoorden die in de eerste plaats het belang van de patiënt nastreven, verwerven de raadsleden een unieke expertise op deontologisch vlak, die hen niet alleen van nut zal zijn bij de uitoefening van hun vak, maar vooral hun bijdrage en inbreng in allerlei raden en professionele kringen zal versterken.(zie voor de volledige tekst: Ordomedic | Orde der artsen - verkiezingen: tijd voor nieuw bloed en een nieuwe uitdaging!" class="redactor-autoparser-object">https://ordomedic.be/uploads/g...)

Welke tijdsinvestering moet je voorzien? Normaal zijn er een tweetal raadsvergaderingen per maand met name op woensdag avond. Neem je meer taken op (bv. in een commissie) dan is dat natuurlijk een uitgebreidere tijdsinvestering maar dat is niet voor iedereen nodig.

Moet je veel extra tijd steken in studie werk? In zekere mate want door slechts de helft van de Raad ter vernieuwen, zijn er collega’s die weten hoe een en ander loopt en die kennis wordt ter zitting graag en goed gedeeld. De voorbereiding van een raadszitting vraagt uiteraard ook wel wat tijd en is belangrijk om de vergaderingen vlot te laten verlopen.

We kijken uit naar je kandidatuur om ons te vervoegen in een sfeer van hulp en collegialiteit voor de provincie Antwerpen.