Henegouwen

Contact

ADRES

Résidence "Les Archers"
rue des Archers 6b
7000 Mons
Tel: 065/34.75.78
Fax: 065/33.58.72
E-mail: info.hainaut@ordomedic.be
Stuur een bericht

Hainaut
Conseils Provinciaux Hainaut

Een aan de Orde der artsen gerichte klacht die aanleiding kan geven tot disciplinair onderzoek tegen één of meerdere artsen dient de identiteit van de klager te bevatten. De klager dient zijn naam, wettelijk adres en e-mailadres te vermelden alsook de correcte gegevens van de betrokken arts (naam, adres en facultatief het RIZIV-nummer of de instelling waar hij werkzaam is). De klacht wordt voor behandeling toegezonden aan de provinciale raad van inschrijving van de betrokken arts. Deze provinciale raad zal de identiteit van de klager nagaan. Een provinciale raad van de Orde der artsen kan alleen advies verstrekken aan op zijn lijst ingeschreven artsen. Waar dit de bevoegdheid van de nationale raad om advies te verlenen aan een arts niet uitsluit, is alleen de nationale raad bevoegd advies te verlenen aan derden.


mei 2021- mei 2024

Laatste aanpassing: 27 juli 2021

Conseils Provinciaux Hainaut
FunctieNaam
Voorzitterdr. Jacques Bruart
Ondervoorzitterdr. Jean-Marie Bourgeois
Secretarisdr. Georges Van Cang
Gewoon magistraat-bijzitterde heer Michel Hecq, emeritus ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen
Plaatsvervangend magistraat-bijzittermevr. Danièle Devos, ereondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen
Leden

dokters

Ion-Romeo Bistreanu

Philippe Bonnet

Jean-Marie Bourgeois

Jacques Bruart

Jacques Fastrez

Vincent Haufroid

Jacques Hertsens

Guy Jouret

Samuël Leistedt

Valérie Scalzo

Jean Stassen

Georges Van Cang

Etienne Van Honacker

Manfredi Ventura

Plaatsvervangende ledendokters
Catherine Claus

Philippe Delhaye
Michel Dive
Chantal Dutron
Jean-Paul Gerardy
Paul Gourdin
Jean-Pierre Hostelard
Claude Ledoux
Xavier Van Mullem
Michel Wauters


Afgevaardigden nationale raad
GewoonPlaatsvervanger
dr. Robert Françoisdr. Jacques Bruart

Afgevaardigden raad van beroep met het Frans als voertaal
GewoonPlaatsvervanger
dr. Ronald Kramp

dr. Patrick Paindeville