Oost-Vlaanderen

Contact

ADRES

K. Leopold II-laan 26 E
9000 Gent
Tel: 09/220.47.50
Fax: 09/222.25.76

E-mail: info.oost-vlaanderen@ordomedic.be

Stuur een bericht

Oost-Vlaanderen
Orde der artsen - Oost-Vlaanderen

Een aan de Orde der artsen gerichte klacht die aanleiding kan geven tot disciplinair onderzoek tegen één of meerdere artsen dient de identiteit van de klager te bevatten. De klager dient zijn naam, wettelijk adres en e-mailadres te vermelden alsook de correcte gegevens van de betrokken arts (naam, adres en facultatief het RIZIV-nummer of de instelling waar hij werkzaam is). De klacht wordt voor behandeling toegezonden aan de provinciale raad van inschrijving van de betrokken arts. Deze provinciale raad zal de identiteit van de klager nagaan. Een provinciale raad van de Orde der artsen kan alleen advies verstrekken aan op zijn lijst ingeschreven artsen. Waar dit de bevoegdheid van de nationale raad om advies te verlenen aan een arts niet uitsluit, is alleen de nationale raad bevoegd advies te verlenen aan derden.


mei 2018- mei 2021

Laatste aanpassing: 25 mei 2018

Orde der artsen - Oost-Vlaanderen
FunctieNaam
Voorzitterdr. Pieter Van Mulders
Ondervoorzitterdr. Mark Schockaert
Secretarisdr. Danny Meire
Gewoon magistraat-bijzitterde heer Dirk Van Der Kelen, voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen
Plaatsvervangend magistraat-bijzittermevrouw Veerle Aelbrecht, rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Leden

drs. Michel Bafort
Eugeen De Bleeker
Véronique Fabre
Geertrui Meganck
Danny Meire
Mark Schockaert
Louis Thienpont
Pieter Van Braeckel
Guy Vanderstraeten
Pieter Van Mulders
Arne Van Renterghem
Eric Van Renterghem
Marceline Vermaercke
Hendrik Vermeulen

Plaatsvervangende ledendrs. Véronique Baert
Christine Colmant
Erwin Colpaert
Bart De Letter
Frank Douchy
Karen Haenebalcke
Paul Moisse
prof. dr. Robert Rubens
Erik Tack
Anne-Marie Van Der Linden
Jan Van Elsen

Afgevaardigden nationale raad
GewoonPlaatsvervanger
dr. Michel Bafortdr. Arne Van Renterghem

Afgevaardigden raad van beroep met het Nederlands als voertaal
GewoonPlaatsvervanger
dr. Tony Vermeulendr. Dirk Van Nimmen