Voorwoord van de voorzitter

Geachte collega’s

Beste vrienden

Het is intussen duidelijk dat Covid-19 alomtegenwoordig blijft. Velen onder ons zullen zowel aan den lijve als bij hun patiënten ondervonden hebben, dat je nog steeds ziek kan zijn “van” Covid. Anderzijds zien we ook meer en meer patiënten naar aanleiding van een andere pathologie die toevallig “ook” Covid positief zijn: dat zijn de patiënten “met” Covid. Ondanks het dalend aantal besmettingen en het minder ernstige ziekteverloop is het evenwel duidelijk dat we zowel in de huisartsenpraktijk als in de ziekenhuizen evolueren naar een leven en werken “met” Covid-19 en dat dit nog geruime tijd zo zal blijven. Deze nieuwe manier van werken dienen we enerzijds te combineren met het vroegere werk, zeg maar de “business as usual” maar brengt ons anderzijds ook nieuwe opportuniteiten. Ik ben dan ook erg verheugd dat het redactieteam van de digitale mededelingen de tijd heeft gevonden om een nieuwe uitgave voor te bereiden en wens hun hiervoor van harte te danken!

In deze uitgave vinden jullie eerst en vooral een uiterst interessante reflectie over de communicatie tussen huisarts en specialist. Deze communicatie dient gebaseerd te zijn op wederzijds respect maar dient vooral te gebeuren vanuit het gemeenschappelijke doel van alle betrokken zorgverleners, met name de beste zorg verlenen aan onze patiënten.

Daarnaast vinden jullie in deze mededelingen een handig overzicht over het afleveren van attesten. In het bijzonder het “dixit-attest” is vaak minder bekend onder collega’s en wordt daarom nog eens duidelijk toegelicht.

Tenslotte wil ik een warme oproep doen om deel te nemen aan het online symposium gepland voor 12/3/2022 van 9 tot 12u: “Artsen zijn (net als) mensen, ook in crisistijden”. Covid-19 heeft ons andermaal genoodzaakt over te schakelen naar een online versie. Ik kan jullie echter van ganser harte aanraden deel te nemen want het zal een waardig alternatief worden van de origineel geplande versie. Inschrijven is nog steeds mogelijk via deze link.

Veel leesgenot verder in deze mededelingen en tot binnenkort,

An Sermon