Eedaflegging en de stem van het publiek

De Orde der artsen heeft een jarenlange traditie om pas afgestudeerde artsen de kans te bieden de Eed van Hippocrates af te leggen in een plechtige zitting.

Deze - ondertussen aangepaste - eed werd door Hippocrates al rond 400 voor Christus gebruikt als “gelofte” die zijn leerlingen dienden af te leggen.

De Eed van Hippocrates bevat regels en geloftes van deontologische, ethische en humane aard, en is een soort “garantie” dat de arts kwalitatieve zorg zal bieden.

Maar in maart 2020 werd iedereen, en niet in het minst de artsenwereld, door elkaar geschud door de komst van COVID-19.

De eedaflegging moest hierdoor uitgesteld worden. Zodra de sanitaire maatregelen het toelieten, werd in december 2021 een fysieke meeting gepland voor de lichting artsen 2020 en 2021. Maar door een nieuwe COVID-19-golf viel ook dit evenement in extremis in het water, tot grote ontgoocheling van vele jonge collega’s.

Het enige alternatief dat ons restte om met zekerheid een eedaflegging te verwezenlijken, was het inplannen van een “online”event. We gingen op zoek om hier een origineel, deels “formeel”, maar ook deels” luchtig” gebeuren van te maken.

We puzzelden een soort tv-show in elkaar, vertrekkende van ideeën vanuit de Raad en de inbreng van de heer Luk Haekens, journalist, o.a. bekend van “De ideale wereld”. Met de professionele hulp van Health House konden we finaal een event organiseren waarin getuigenissen van Maggie De Block (ex-huisarts en minister), prof. dr. Marc Noppen (CEO UZ Brussel) , Elske Vrieze (psychiater UPC KUL) , Valerie Verbelen (HAIO , afgestudeerd 2020) , Mathias Debruyne (ASO Anesthesie , afgestudeerd 2021), em. prof. dr. Paul Broos, KUL (afgestudeerd 1971), em. prof. dr. Paul Wylock, VUB (afgestudeerd 1970) , en tenslotte , mensen uit de straat ,een plaats vonden.

De bijdrage van al deze mensen levert heel wat boodschappen op : voor onze jonge artsen, maar eigenlijk ook voor ons allemaal.

Opvallend is hierbij dat uit de getuigenissen van het publiek, een kleine multiculturele steekproef van jong en oud, blijkt dat veel respect bestaat voor ons beroep en zelfs bewondering voor het opnemen van de zware taak die op onze schouders rust. Onze patiënten verwachten competentie, empathie, wederzijds vertrouwen en professionaliteit. Men verwacht dat een arts goed kan luisteren en zijn vak kent. Bij de ondervraagde mensen doen het geslacht, de leeftijd en het uiterlijk er niet toe. Men zoekt iemand die ervoor zorgt dat je niet bang bent om langs te gaan, waar je je thuis en in vertrouwen voelt. Men verwacht vriendelijkheid, af en toe wat humor, kortom een menselijk, vertrouwensvol iemand.

Deze menselijkheid komt ook naar voor uit alle andere getuigenissen. Weten waar je als mens staat, met je sterktes en zwaktes, met voldoende aandacht voor zelfzorg.

Beseffen ook welk impact wij hebben op de gezondheid en het leven van deze mensen.

Onze emeriti met hun meer dan 50 jaar ervaring als arts en als mens wijzen er ons ook op dat “balans” nodig is in ons leven, afwisseling, sociale en andere bezigheden en voldoende vrije tijd.

Deze boodschappen, zowel van het publiek als van de collegae, zijn bemoedigend.

Artsen, jong en oud, zijn gepassioneerde mensen met een groot humaan en sociaal engagement. En onze patiënten hebben, globaal gezien, nog steeds respect voor artsen, maar ook belangrijke verwachtingen.

Het formeel afleggen van de Eed van Hippocrates, bevestigt het engagement van onze jonge artsen, die mee het toekomstbeeld van onze gezondheidszorg zullen bepalen.

U kan de tekst van de Eed van Hippocrates steeds nalezen:

https://ordomedic.be/nl/orde/artseneed

Het programma van de online-eedaflegging kan u opnieuw bekijken via:

https://vimeo.com/722216536/4f3c7285be

Tot slot wil ik iedereen bedanken die deze uitzending mee mogelijk maakte, en vooral de jonge collega’s die op 20/5/2022 de Eed van Hippocrates aflegden.

Dr Johan Marchand.

Secretaris Orde der artsen van Vlaams-Brabant en Brussel.