Evaluatie symposium Orde

De uitnodiging voor het symposium werd verstuurd naar alle artsen van alle Vlaamse provinciale raden. In totaal hebben 907 artsen zich ingeschreven van wie er 700 het hele symposium tot het einde gevolgd hebben. Na afloop werd aan al deze artsen een online-evaluatieformulier gestuurd dat beantwoord werd door 380 artsen.

Graag geven wij u een idee over de antwoorden die wij gekregen hebben:

 • 93,9 % was het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met de keuzen van de onderwerpen.
 • 87,6 % was het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met de inleiding van prof. dr. Sermon en dr. Haekens.
 • 90,7 % was het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met de presentatie van prof. dr. Vanhaecht.
 • 89,9 % was het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met de presentatie van prof. dr. Denier.
 • 78,4 % was het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met het panelgesprek met de huisartsen. Hierbij werd de opmerking gemaakt dat men niet alleen ‘oude’ huisartsen aan het woord moet laten maar dat het zinvol zou geweest zijn om ook een ‘jonge’ huisarts met nieuwe inzichten uit te nodigen. De interventies van de aanwezige huisartsen werden dan weer zeer gewaardeerd maar misten een factor ‘progressiviteit’ waardoor een aantal nieuw gecreëerde vormen van ‘zorgsubstitutie’ niet aan bod gekomen zijn.
 • 83,4 % was het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met het panelgesprek met de specialisten. Hier werd opgemerkt dat het jammer was dat alleen specialisten van Leuven aan het woord kwamen en dat er nog andere ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel zijn.
 • 95 % was het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ met de praktische organisatie van het symposium.
 • 15,8 % heeft enkele, meestal kortdurende, technische problemen gemeld waarvan er een aantal intern en niet-symposium gelinkt waren.
 • 80,5 % vond de mogelijkheid tot interacties (polls en word clouds, mogelijkheid tot vragen stellen,…) goed.
 • 77,9 % heeft een aantal nieuwe inzichten mee gekregen.
 • 91,8 % vond het tijdstip van het symposium goed gekozen. Ook de mogelijkheid tot een hybridepresentatie werd naar voren geschoven. Dit zou tegemoet komen aan de toch nog steeds aanwezige nood aan persoonlijke contacten en babbeltjes bij de koffie. De 8,2 % van de toehoorders die het tijdstip minder geschikt vonden opteerde eerder voor een symposium ’s avonds in de week of iets later op de dag. Eén enkele arts wenste dat het symposium tijdens de werkuren zou plaats vinden.
 • 89,9 % vindt een onlinesymposium naar de toekomst toe een goede optie. Onlinewerken is milieuvriendelijker omdat je een groot aantal verplaatsingen vermijdt. Bovendien kan je als dusdanig met een aantal topsprekers een veel groter publiek bereiken.

Tot slot werden een groot aantal suggesties gedaan als onderwerp van een volgende symposium waar wij zeker rekening mee zullen houden.

Globaal gezien gaf een overweldigende meerderheid van de reacties uiting van een hoge waardering van het symposium.

Meerdere opmerkingen in de algemene beoordeling toonden de nood van vele artsen om de beïnvloeding van het mentaal welzijn van artsen door de covidpandemie, ‘in the picture’ te zetten.

Zo bijvoorbeeld :

‘Vlot gebrachte boodschap dat iedere zorgverlener problemen ondervond maar eruit geraakte door belang van samenwerking. Samenwerken en bijsturing moeten verder uitgebouwd worden’.

‘Het was een steun te horen dat je niet als enige over bepaalde zaken ongerust bent of angstig bent’ .

‘Ik was blij verrast met de menselijke insteek’.

‘Blij met de herkenning’.

‘Bedankt voor de inzet en professionaliteit van dit symposium! Er is duidelijk veel tijd en moeite in gestoken. Was geslaagd symposium!’

‘Goed dat het nog eens achteraf te bekijken was - invloed van covidpandemie op mentaal welzijn van artsen werd zeer goed toegelicht’ .

Graag geven wij nogmaals de link door om het symposium te herbekijken : https://vimeo.com/688379798/05a8d0595f

Met dank aan zowel de sprekers, de panelleden, de organisatoren binnen de Provinciale Raad van Vlaams-Brabant en Brussel voor hun inzet, aan het Health-House voor de logistieke ondersteuning maar vooral aan het publiek voor hun interesse en hun medewerking aan het verfijnen van een volgende editie van het symposium.

Tot slot : de accreditering voor alle onlineaanwezigen werd in orde gemaakt.