Onder collegae

Medische identiteitskaart.

Sedert het beroep niet meer vermeld staat op de identiteitskaart, ondervinden artsen wel eens moeilijkheden om hun hoedanigheid van arts te bewijzen. Dit probleem doet zich onder meer voor bij controleartsen die zieke werknemers aan huis moeten controleren, maar ook in geval van urgentie zoals een verkeersongeval of een persoon die plots onwel wordt in een vliegtuig of op de trein, zowel in België als in het buitenland en waar een arts gehouden is om hulp te bieden in een noodsituatie.

Om aan dit probleem tegemoet te komen heeft de provinciale raad besloten om een medische identificatiekaart onder zijn leden te verdelen.

Op onze lijst ingeschreven artsen die interesse hebben om een medische identificatiekaart te verkrijgen, kunnen deze eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar kristel.peeters@ordomedic.be. Wij verzoeken om ook een foto in JPEG-formaat als bijlage toe te voegen. De medische identificatiekaart wordt daarna gratis bezorgd.

Parkeerkaart.

Bij inschrijving op de lijst of later na aanvraag ontvangt een arts een blancoverbintenis voor een parkeerkaart. Na ontvangst van een aanvraag en pasfoto worden de kaarten gemaakt en opgestuurd aan de arts.

ARTS IN NOOD

Psychische problemen? Professionele uitputting? Burn-out?
Contacteer ARTS IN NOOD : 0800-23-460. (gratis nummer)