APEN-POKKEN in een APEN-LAND

Geachte Collegae,

Voorlopig is de epidemie van apenpokken onder controle. De rapporten van Sciensano tonen de staart van de curve en in de krant is de term ver te zoeken. We kunnen voor het eerst in 2.5 jaar weer berusten in een epidemiologische situatie waar we denken enige controle over te hebben.

Tijd dus om met andere zaken bezig te houden. Uw provinciale raad heeft als ambitie u als arts te ondersteunen en te helpen, en waar nodig uw apenstreken aan te pakken met als doel de eer en de waardigheid van het beroep te beschermen. Het is voor velen onder u confronterend om een brief van ons te ontvangen, daarom wordt in deze nieuwsbrief toegelicht welke stappen worden doorlopen wanneer een klacht toekomt op de provinciale raad.

Daarnaast waakt uw provinciale raad ook over maatschappelijke tendensen en veranderingen. Zoals u allen kon lezen in de artsenkrant, is intussen de Kwaliteitswet ingevoerd. In deze Kwaliteitswet wordt een Toezichtscommissie opgericht die moet waken over de naleving van de Kwaliteitswet en de naleving van de Wet Patiëntenrechten. Sommige topics, zoals de permanentieplicht overlappen met de deontologie. U loopt dus in de toekomst het risico om voor één discussiepunt door twee totaal verschillende instanties tot de orde te worden geroepen, een juridisch en een deontologisch traject.

Met de invoering van deze Toezichtscommissie werd de PGC (provinciaal geneeskundige commissie) definitief afgeschreven. Het is voor ons op heden onduidelijk wie op dit moment bevoegd is over de dossiers van de PGC en dus ook onduidelijk wie de aan alcohol- en andere genotsmiddelen-verslaafde artsen zal opvolgen in begeleidingstrajecten. Voor de ene topic loopt u dus het risico tegen twee instanties aan te botsen, voor de andere apenstreek is er een lacune. Het is ook ons dus op heden nog niet duidelijk.

Als u onze brieven leest, houden wij u via deze weg op de hoogte!

Veel leesplezier,
Vanwege de redactieraad,

Dr. L. Brepoels, Dr. M. Gilbert, Dr. M. Huybrechts