Uitnodiging Plechtige Eedaflegging en huldiging van de jubilarissen

De voorzitter, Prof. Dr. An SERMON, de magistraten-assessoren en de leden van de provinciale raad van de Orde der artsen van Vlaams-Brabant en Brussel hebben de eer u uit te nodigen tot de plechtige zitting op zaterdag 19 november 2022 om 15u30 in de Square Brussels, Kunstberglaan, 1000 Brussel.

Op deze plechtige zitting zullen de artsen, gepromoveerd in 2022 en ingeschreven bij de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel, de eed van Hippocrates afleggen.
Er zal ook hulde gebracht worden aan de collegae jubilarissen.

De plechtigheid wordt gevolgd door een receptie.

U kan zich inschrijven via dit online formulier.

Antwoord a.u.b. vóór 1 november 2022.

De artsen van de promotie 2022 en de jubilarissen zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.