Voorwoord van de voorzitter

Geachte collega’s
Beste vrienden

Het voorwoord van deze mededelingen schrijven had na een jaar een goede gewoonte kunnen zijn. Toch voelt dit vandaag wat vreemd aan. Deze zomer ben ik immers onverwachts in plaats van arts zelf patiënt geworden. Een ernstige aandoening stelt me nu voor een zware behandeling die niet gecombineerd kan worden met mijn professionele activiteiten. Ik heb dan ook met pijn in het hart het voorzitterschap van onze provinciale raad voorlopig dienen over te laten aan de ondervoorzitter en overige leden van het bureau. Hun vraag om toch dit voorwoordje te schrijven, zette me dan ook aan het denken. Aanvankelijk leek het me beter dit niet te doen. Toch ben ik er in tweede tijd op ingegaan. Slechts enkele maanden patiënt zijn, hebben me immers geleerd hoe waardevol het is om contact te houden met collega’s en enige voeling met het werk te houden. Hierbij hebben de leden van onze provinciale raad me zeker geholpen en daarom stel ik met plezier deze “mededelingen” aan jullie voor.

In eerste instantie wordt de procedure van klachtenbehandeling uitvoerig beschreven. De duidelijke toelichting van de uniforme en transparante procedure die gehanteerd wordt, is waardevol voor elke arts en in het bijzonder voor wie vroeg of laat met een klacht geconfronteerd wordt.

Vervolgens wordt de procedure toegelicht die gevolgd dient te worden bij verlies of diefstal van stempels en / of voorschriftenboekjes. In het huidige digitale tijdperk kan een aanvulling over hoe om te gaan met phishing uiteraard niet ontbreken.

Tenslotte wil ik jullie van harte uitnodigen op de eedaflegging van de afgestudeerde artsen lichting 2022 en huldiging van de jubilarissen. Voor het eerst in 3 jaar zal deze weer face to face kunnen doorgaan en dit op 19 november 2022. Een event waar we naar uitkijken!

Veel leesgenot,
An Sermon