Voorwoord van de voorzitter

Geachte collega’s
Beste vrienden

De eerste maanden van het jaar zijn reeds voorbij. Hopelijk staan we af en toe nog eens stil. Dat mag zijn om terug te blikken op de gemaakte voornemens en hoe het daarmee loopt maar het mag ook een stilstaan “zonder meer” zijn: de dagelijkse rush even een halt toeroepen en nagenieten van wat goed was of vooruitkijken naar wat nog komen zal.

Bij het begin van het nieuwe jaar hoort naast de goede voornemens uiteraard ook een nieuwe “mededelingen” van jullie provinciale raad, zo opgesteld dat je kan doorklikken naar de artikels die je interesseren en je je tijd efficiënt kan spenderen ;-).

Vooreerst biedt de adviescommissie administratieve vragen ons een blik in haar werking. Deze commissie is uniek voor onze provincie. Ze is ontstaan na het verdwijnen van de contractencommissie. De adviescommissie beperkt zich tot het geven van een vrijblijvend deontologisch advies bij contracten en andere administratieve vragen. Ze zal geen juridisch of fiscaal advies geven maar helpt jullie graag bij iedere deontologische vraag over welk samenwerkingsverband of welke praktijkorganisatie ook. Aarzel niet om onze raad te contacteren wanneer je een dergelijke vraag zou hebben, zo nodig verwijzen we je door naar onze adviescommissie.

Vervolgens zetten we het nieuwe dixit-attest en de precieze modaliteiten ervan in de kijker.

Ten slotte blikken we terug op de plechtige eedaflegging en huldiging van jubilarissen welke plaatsvond op 19/11/2022. Het was een prachtige combinatie van enerzijds de groep jonge artsen die vol enthousiasme klaarstaat om aan de uitoefening van het artsenberoep te beginnen en anderzijds de collegae die een carrière van 50 jaar afsluiten.

Ik wens jullie veel leesplezier!

An Sermon