Hersenspinsels van de Raad

Het federaal parlement wordt geplaagd door muizen. Op de radio wordt druk gespeculeerd over verdelgen en hoe. Is daar een spoedprocedure voor binnen de wet overheidsopdrachten? En of die beestjes dan milieuvriendelijk verdelgd, dan wel beschermd moeten worden op welke muis-onvriendelijke of muis-vriendelijke manier dan wel.

Probleem is dat die muizen knabbelen aan onze papierwinkel, en laat die papierwinkel nu net het fundament van onze maatschappij zijn. Al kan het voor mij – en voor u ook - echt wel met wat minder fundament. Nederlandse cijfers geven aan dat 40% van de tijd van een verpleegkundige opgaat aan administratie. Het afschaffen van bepaalde attesten bij huisartsen, zou resulteren in een jaarlijkse administratieve lastendaling van € 234,9 miljoen, althans, dat lees ik op de website www.vereenvoudiging.be. U vind op deze site ook 9 documenten en formulieren terug die u kunnen helpen als u zelf iets wil vereenvoudigen.

Het is niet dat ik iets tegen blauwe krokodillen heb, maar zo’n kleine muis voegt tenminste wel letterlijk de daad bij het woord. Misschien moeten we de muizen blauw verven en er stempels van maken? En voor de digitale formulieren meteen ook een koppeltje marters introduceren? De krokodillen in het parlement lusten volgens mij geen papier.

Als artsen is het onze deontologische plicht om op te komen voor kwaliteitsvolle en voldoende tijd voor onze patiënten, en obstakels die in de weg staan collegiaal en eensgezind aan te pakken. Als we de zelfversterkende carrousel van formulieren een halt willen toe roepen kunnen we dus niet anders dan blijven stempelen met de blauwe krokodil (trouwens te verkrijgen bij elk artsensyndicaat). In de eerste plaats wordt de patiënt daar beter van, in de tweede plaats uzelf en wij, want dan hebt u weer voldoende tijd om onze adviezen en richtlijnen uitgebreid te lezen en dàt is wel degelijk erg zinvol.