Onder collegae

Medische identiteitskaart

Sedert het beroep niet meer vermeld staat op de identiteitskaart, ondervinden artsen wel eens moeilijkheden om hun hoedanigheid van arts te bewijzen. Dit probleem stelt zich onder meer bij controleartsen die zieke werknemers aan huis moeten controleren, maar ook in geval van urgentie zoals een verkeersongeval of een persoon die plots onwel wordt in een vliegtuig of op de trein, zowel in België als in het buitenland en waar een arts gehouden is om hulp te bieden in een noodsituatie.

Om aan dit probleem tegemoet te komen heeft de nationale raad besloten om een medische identificatiekaart onder zijn leden te verdelen.

Na betaling van de bijdrage aan de Orde der artsen, waarvan de uitnodiging tot betaling verstuurd zal worden begin februari, zal een kaart worden aangemaakt en opgestuurd op voorwaarde dat de arts een pasfoto heeft geüpload via het e-loket van de website van de nationale raad.

Medische indentificatiekaart voor de wagen

Bij inschrijving op de lijst of later na aanvraag ontvangt een arts een blanco verbintenis voor een medische indentificatiekaart voor de wagen. Na ontvangst van een aanvraag en pasfoto worden de kaarten gemaakt en opgestuurd aan de arts.

Arts in Nood

Psychische problemen ? Professionele uitputting ? Burn-out ?

Contacteer ARTS IN NOOD : 0800-23-460. (gratis nummer)