Hersenspinsels van de Raad

De laatste tijd stellen wij een toename in ‘creativiteit’ bij u vast. Deze komt nogal eens naar boven in uw voorschrijfgedrag, attesten en terugbetalingsaanvragen. Ik geef enkele terugkerende voorbeelden: het vrijelijk interpreteren van BMC-waardes voor terugbetaling van osteoporose medicatie, het voorschrijven van attesten voor allerlei scans, allerlei medicatie, terugbetaling van (ambulance)transport, mindervalide-parkeerkaarten, invaliditeitsattesten, afwezigheidsattesten voor niet-medische indicaties, de voorbeelden zijn legio want ze zijn met velen.... Vanuit meerdere hoeken stellen wij vast dat dit soort inbreuken in de lift zit. Wees ook voorzichtig met te verklaren op uw attesten dat u de patiënt “gezien en onderzocht” hebt wanneer u de patiënt niet fysiek hebt gezien. Dit staat standaard op veel attesten, en u denkt er vaak niet meer bij na, maar zonder fysiek contact dit attesteren is niet correct.

Wij, als collegae, spreken hier nog over ‘creativiteit’ omdat wij weten dat de voordelen naar de patiënt gaan en niet naar de arts in kwestie. Anderen gebruiken hiervoor het woord ‘fraude’ , want dat is het uiteindelijk. U kan er dus ook voor gestraft worden, zowel door de Orde als door een van de vele andere controlerende diensten die ons land rijk is. Het is dus niet omdat u zelf niet de bevoordeelde partij bent, dat u met alles zomaar weg kan en zal komen. Bedenk meteen ook dat de straffen die hieraan vasthangen veel zwaarder zijn dan de inspanning om uit te leggen aan de patiënt dat u geen Strumazol op zijn naam mag voorschrijven voor zijn kat. De kat zal dan misschien Strumazol aan terugbetalingstarief krijgen, maar diezelfde kat zal gestuurd worden wanneer u aanklopt voor het betalen van uw boete of een gewaarborgd inkomen bij schorsing.

Terugbetalingsregels willens en wetens overschrijden, is niet waar wij als artsenkorps voor staan. Het werkt uiteindelijk in ons eigen nadeel: als wij losjes met de regels omspringen, zullen onze patiënten dat ook doen (en het RIZIV ons niet (meer) geloven en dat leidt tot nog meer attesten).

Daarnaast zijn er ook anderen die creatief met uw gegevens en de gegevens van de patiënt omgaan. Diefstallen van stempels en voorschriftboekjes gebeuren nog en voorschriften worden nog bewerkt met tipp-ex, maar deze vergrijpen spannen al lang niet meer de kroon. U, maar ook uw patiënten, gooit gegevens op het internet dat vlot gescreend wordt door criminelen.

Uw RIZIV-nummers en kopieën van handtekeningen worden gebruikt om valse attesten te verkopen via het internet (er zijn websites waar u voor 5euro het afwezigheidsattest kan kopen dat u wil). Ook recent meerdere voorvallen: iemand die zich uitgeeft voor ‘de apotheker van de patiënt’ belt u op ‘of u snel eens een grote doos kan voorschrijven, hij heeft geen kleine meer in stock’ en ‘of u meteen ook het nummer van de cijfercode op het attest kan doorgeven’.

Ook daar zien wij een toename van problemen. Het mag duidelijk zijn: voor elk van deze vergrijpen, hoe klein ook, dient er klacht te worden neergelegd bij de politie én bij de Orde, ook als het uw eigen patiënt betreft die u al jaren opvolgt. Doe dit steeds met respect voor het beroepsgeheim door u te beperken tot de gegevens die nodig zijn bij de klachtneerlegging, maar ditzelfde beroepsgeheim mag geen reden zijn om geen klacht neer te leggen. Vraag eventueel advies bij onze provinciale raad.