Regeling betreffende de vrijstelling van de wachten (permanentie)

Zoals u allen reeds gelezen hebt in de kwaliteitswet, is élke arts die als arts werkt gebonden aan de wettelijke verplichting deel te nemen aan de medische permanentie. Ook als u als privé-specialist buiten een ziekenhuis werkt.

De organisatie van de wachtdienst blijft een bevoegdheid van de lokale instanties: huisartsenkringen, de hoofdarts, de verenigingen van artsen-specialisten, feitelijke samenwerkingsverbanden….

Daarnaast is het sinds de invoering van deze wet, de bevoegdheid van de Orde om vrijstellingen toe te kennen.

Daarom heeft de Nationale Raad een uitgebreide tekst en procedure opgesteld als aanbeveling. Als u zelf betrokken bent in een discussie rond de permanentie, verwijzen naar de volledige teksten op de website van de Nationale Raad (Ordomedic > FAQ > 1.4. Vrijstelling permanentie – bekijk ook zeker het document van de ‘link naar document aanbevelingen’). Ook alle nodige formulieren vindt u op deze website. Wij bezorgen u hierbij enkel een vereenvoudigd kader.

Er zijn 4 redenen waarom u een vrijstelling van de wachtdienst kan vragen:

  • gezondheidstoestand
  • leeftijd
  • gezinssituatie
  • feitelijke uitoefening van het beroep (bv. louter academisch onderzoek)

Zonder een van deze redenen kan u geen vrijstelling krijgen (lees: zonder een van deze criteria gaat u niet langs start, u ontvangt géén vrijstelling). Het is daarnaast ook zo dat elk dossier individueel wordt beoordeeld én er wordt rekening gehouden met de lokale situatie. De teksten van de NR op de website betreffen dus een kader met aanbevelingen. Het is met andere woorden niet omdat u een van deze 4 situaties kan aanhalen, dat u automatisch kan worden vrijgesteld van de wachtdienst.

Wie beslist?
In oplopende volgorde als er geen overeenkomst kan worden gevonden of als een van de partijen verkiest in beroep te gaan.

  1. De lokale instantie: als u overeenkomt over vrijstelling met uw hoofdarts, wachtkring, …. Dan is dat altijd het beste, er is geen of enkel interne discussie, u dient gewoon uw vrijstelling te melden aan de Orde.
  2. De Provinciale Commissie Permanentie: deze heeft als taak uw dossier te onderzoeken, hun beslissing wordt bekrachtigd door de Provinciale Raad (dat zijn wij, de verzenders van deze brief). U kan hier ook advies vragen.
  3. De Beroepscommissie Permanentie: daar kan u in beroep gaan als u niet tevreden bent met de vorige stappen, deze beslissing wordt bekrachtigd door de Nationale Raad.
  4. De Raad van State.

Praktisch voor onze Provinciale Raad

De Provinciale Commissie Permanentie wordt gevormd door dr. Frank VAN CALENBERGH en dr. Martine HUYBRECHTS (als plaatsvervangers door dr. Andreas VAN STEEN en dr. Magda GILBERT). Mevr. Joëlle DE RIDDER en mevr. Veerle AELBRECHT hebben zitting als respectievelijk magistraat-assessor en plaatsvervangend magistraat-assessor.

Voor adviesaanvraag kan u zich richten tot prof. dr. An SERMON, voorzitter van de Provinciale Raad van Vlaams-Brabant en Brussel.

Gelieve ook alle informatie te voorzien die nodig is voor de evaluatie, bv. de lokale situatie (tekort aan artsen?), andere afspraken en indien de lokale instantie een negatief advies heeft gegeven, een afschrift van dit advies.