Voorwoord van de voorzitter

Geachte collega’s
Beste vrienden

Zo snel als de dagen korter worden, komt het jaareinde dichterbij…

We kunnen voor 2023 in elk geval terugblikken op een feestelijke plechtige zitting. Op 4 november werden de jonge promovendi en jubilarissen (50 jaar arts) samen gevierd. Jong en oud mogen samenbrengen blijft een bijzondere gelegenheid die steeds aanleiding geeft tot mooie momenten. U mag een meer uitgebreid verslag van deze plechtige zitting verwachten in onze volgende nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het schrijven van de juiste attesten en voorschriften en geven we daarnaast ook enkele tips om misbruik te voorkomen.

Daarnaast zetten we de nieuwe regeling voor het bekomen van vrijstelling van de wachten nog eens op een rijtje. Zowel voor advies als voor het geval u geen overeenkomst kan bereiken met uw lokale instantie, kan u zich wenden tot uw Provinciale Raad. De Provinciale Commissie Permanentie zal hiertoe zo nodig uw dossier onderzoeken.

Tenslotte wil ik jullie allen een mooi eindejaar toewensen en alle goeds voor 2024!