Hersenspinsels van de raad

Heden ten dage wenst uw patiënt meneer ABC overtuigd te worden van hetgeen uw diagnose is en therapievoorstel. Meneer ABC vertrekt hierbij uit een niet-expertenachtergrond, hetgeen door ons artsen nogal eens moeilijk in te schatten is. Meneer ABC dient dan ook steeds vaker klacht tegen u in omdat hij uw ingestelde therapie niet begrijpt, hij uw beslissing in twijfel trekt, de buurvrouw betere ervaringen heeft met een ander medicament, of omdat hij is gebotst op een kwakzalver die overtuigender overkomt.

U kan uw patiënt en uzelf hiertegen beschermen door:

1/ voldoende uitleg te geven aan uw patiënt.

Dit ondervangt de meeste klachten en beschermt ook nog eens uw patiënt omdat hij zich niet onvoorbereid tot dokter Google richt.

2/ bij elk contact een fysiek onderzoek uit te voeren.

Meneer ABC verwacht dat u ten minste de moeite doet hem van nabij te bekijken en niet vanop een stoel aan de andere kant van de tafel. Wij gaan als artsen vaak voort op dossiers, resultaten van technische onderzoeken en adviezen van andere artsen, en trekken daaruit conclusies die we dan met de patiënt bespreken. Laten we hierbij echter niet uit het oog verliezen dat een nauwkeurig uitgevoerd klinisch onderzoek de basis vormt van een goede diagnostiek. De intimiteit van een fysiek onderzoek verlaagt ook de drempel van de patiënt om zelf met zijn klachten en bezorgdheden te komen. Zien we dat over het hoofd, dan komt meneer ABC buiten met een hele bagage aan nieuwe theoretische kennis, maar met de frustratie 'de arts heeft hem zelfs niet eens onderzocht'.

3/ uw dossiers goed te documenteren.

De meest gehoorde klacht die wij als Orde ontvangen, is dan ook dat de patiënt nauwelijks is onderzocht door de arts in kwestie. We moeten helaas vaststellen dat de documentatie om het tegendeel aan te tonen vaak weinig of niet aanwezig is en de dossierstukken soms post hoc zijn opgesteld. Als u op het moment zelf een net verslagje in het dossier had gemaakt, hadden we de klacht zonder verder onderzoek kunnen klasseren. Hebben we evenwel onvoldoende documentatie, dan zal u het mondeling moeten komen uitleggen. We begrijpen dat u graag eens fysiek wil komen kennismaken met onze raad, maar we verwelkomen u daarvoor liever op een van onze symposia.