Voorwoord van de voorzitter

Geachte collega’s, beste vrienden

Intussen zijn de resultaten van de verkiezingen en dus ook de samenstelling van onze volgende provinciale raad gekend. De deontologie mag dan oud zijn, in deze tijden van artsentekorten en veranderde work-lifebalance blijft ze brandend actueel. Zowel onder collega’s als in uw relatie met uw patiënten kan u geconfronteerd worden met deontologische vragen of problemen. Het is dan ook belangrijk dat onze provinciale raad representatief blijft voor de actuele beroepsgroep. Via de verkiezingen kon u hier allen toe bijdragen.

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief blikken we in de huidige editie uitgebreid terug op onze plechtige zitting welke plaatsvond te Leuven op 4/11/2023. Bij enkele sfeerbeelden kan u nagenieten van zowel de eedaflegging van de jonge artsen als de huldiging van de jubilarissen.

Daarnaast brengen we een in memoriam prof. dr. P. Broos. Hij was niet alleen gedurende lange tijd mijn diensthoofd maar tevens voorganger in tal van raden en geledingen, waaronder deze provinciale raad.

Ten slotte lichten we de regelgeving betreffende de bewaring van medische dossiers nog eens toe.

Ik wens u veel leesplezier!

An Sermon