West-Vlaanderen

Contact

ADRES

Leopold II-laan 33 bus 00.01
8000 Brugge 8
Tel: 050/33.96.66
Fax: 050/34.35.68
Stuur een bericht
Website: https://www.ordederartsenwvl.be/westvlaanderen/

West-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Een aan de Orde der artsen gerichte klacht die aanleiding kan geven tot disciplinair onderzoek tegen één of meerdere artsen dient de identiteit van de klager te bevatten. De klager dient zijn naam, wettelijk adres en e-mailadres te vermelden alsook de correcte gegevens van de betrokken arts (naam, adres en facultatief het RIZIV-nummer of de instelling waar hij werkzaam is). De klacht wordt voor behandeling toegezonden aan de provinciale raad van inschrijving van de betrokken arts. Deze provinciale raad zal de identiteit van de klager nagaan. Een provinciale raad van de Orde der artsen kan alleen advies verstrekken aan op zijn lijst ingeschreven artsen. Waar dit de bevoegdheid van de nationale raad om advies te verlenen aan een arts niet uitsluit, is alleen de nationale raad bevoegd advies te verlenen aan derden.


mei 2018- mei 2021

Laatste aanpassing: 10 maart 2020

West-Vlaanderen
FunctieNaam
Voorzitterdr. Roeland Dierickx
Ondervoorzitterdr. Wim Debrabandere
Secretarisdr. Ralph Pacqueu
Gewoon magistraat-bijzitterde heer Thierry Denys
Plaatsvervangend magistraat-bijzittermevrouw Kathleen Missiaen, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg
West-Vlaanderen
Leden

drs. Frans Baccarne
Dirk Bernard
Ortwin Debels
Geert Dekorte
Roeland Dierickx
Luc Fidlers
Michel Goetinck
Piet Kindts
Carmen Leclercq
Ralph Pacqueu
Ludo Vanopdenbosch
Luc Vanvooren
Catherine Verhoyen
Rik Verstraete
Dirk Vuylsteke

Plaatsvervangende ledendrs. Georges Bru
Bertin De Gryse
Wim Debrabandere
Luc Harlet
Raf Langenaekens
Gert Meeus
Pol Sansen
Frank Schockaert
Edith Schoubben
Philip Vanden Borre
Herwig Vollon

Afgevaardigden nationale raad
GewoonPlaatsvervanger
dr. Lieven Wostyndr. Wim Debrabandere

Afgevaardigden raad van beroep met het Nederlands als voertaal
GewoonPlaatsvervanger
dr. Kristina Boucqueydr. Christian De Vuyst