De provinciale raad van de Orde der artsen West-Vlaanderen nodigt u van harte uit op het symposium Capita Futura V op 3 juni 2023.


Programma

08u30 - Verwelkoming
09u00 - Inleiding: Dirk VUYLSTEKE, secretaris provinciale raad West-Vlaanderen

Eerste sessie
Moderator: Lieven WOSTYN, voorzitter provinciale raad West-Vlaanderen

09u05 - Rechten en plichten van de adviserend arts
Davina CAPRONI, Adviserend Arts - Coördinator - Medisch directeur Solidaris Oost- en West-Vlaanderen

09u25 - Vraagstelling: Lieven WOSTYN, voorzitter provinciale raad West-Vlaanderen

09u35 - Modernisering van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt: Liesbeth LEGIEST, Juriste nationale raad Orde der artsen

10u15 - Vraagstelling: Lieven WOSTYN, voorzitter provinciale raad West-Vlaanderen

10u25 - Pauze

Tweede sessie
Moderator: Lieven WOSTYN, voorzitter provinciale raad West-Vlaanderen

10u55 - Het Ziekenhuisprotocol West-Vlaanderen: Een multifocale gids op een gemeenschappelijk werkveld: Lode VANDAELE, Eerste substituut procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen

11u20 - Vraagstelling: Lieven WOSTYN, voorzitter provinciale raad West-Vlaanderen

11u30 - De artsenvennootschap: flexibeler dan ooit: Anne-Line SERVAES, Deloitte Private, Partner Tax & Legal services

12u00 - Vraagstelling: Lieven WOSTYN, voorzitter provinciale raad West-Vlaanderen

12u10 - Slotwoord: Wim DEBRABANDERE, ondervoorzitter provinciale raad West-Vlaanderen

Datum
Zaterdag 3 juni 2023 van 09u00 tot 12u15
Ontvangst vanaf 08u30

Plaats
AZ Groeninge
Meetingcentrum Het Notenhof
President Kennedylaan 4
8500 Kortrijk

Inschrijving gebeurt door storting van 12 euro vóór 29 mei 2023 op rekeningnummer BE69 2800 4798 0378 van de provinciale raad van de Orde der artsen West-Vlaanderen met de vermelding van uw ordenummer en symposium 3 juni 2023.
Uw storting geldt als bewijs van uw inschrijving.

Accreditering is aangevraagd in rubriek 6 (Ethiek en Economie).